Siirry sisältöön

Uusiomaarakentamisen UUMA4-ohjelma 2021–2023 on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa maarakentamisen alan keskeiset toimijat edistämään uusiomaarakentamista Suomessa. UUMA4:n tavoitteena on vauhdittaa uusiomaarakentamista siten, että siitä tulisi tasavertainen toimintatapa luonnonkiviainesten käytön kanssa. Uusiomaarakentamisella on mahdollista saavuttaa merkittäviä teknisiä, taloudellisia ja ympäristöllisiä hyötyjä.

Syksyllä 2023 järjestetään neljä webinaaria, joissa esitellään UUMA4-ohjelmassa laadittuja ohjeita ja muita tuotoksia. Webinaarit ovat tarkoitettu kaikille uusiomaarakentamisesta kiinnostuneille, esimerkiksi viranomaisille, suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille, materiaalien toimittajille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille.

Webinaareissa kuulet uusiomaarakentamisen ajankohtaisista asioista, kuten uusimmista selvityksistä, ohjeista ja kokemuksista.

Uusiomaarakentamisen ajankohtaisia asioita esitellään myös uusiomaarakentamisen vuosiseminaarissa 15.11.2023, mutta webinaareissa paneudutaan vuosiseminaaria syvällisemmin UUMA4-ohjelman aihepiireihin ja aikaansaannoksiin. Vuosiseminaarin ilmoittautuminen avataan myöhemmin.

10.10.2023 järjestettävässä webinaarissa esitellään uusiomateriaalien teknisten ominaisuuksien osoittamiseen tarkoitettu Uusiomateriaalien koerakentamisopas, jossa kuvataan koerakentamisen suunnittelu- ja rakentamisprosessi uusiomateriaalin teknisten ominaisuuksien määrittämiseksi. Webinaarissa käsitellään myös uusiomateriaalien käyttöä teknisten verkostojen yhteydessä, jota esitellään oppaassa Tekniset verkostot uusiomaarakenteissa. Lisäksi esitellään uusiomaarakentamisen uudistuneita nettisivuja ja aineistopankkia.