Siirry sisältöön

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän välillä. Se voidaan sopia myös julkisen sektorin kanssa. Tavoitteena on edistää etenkin kestävän kehityksen ympäristö- ja terveysnäkökulmia, kuten ilmastonmuutoksen hillintää, turvalliseen kiertotalouteen siirtymistä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Green deal -sopimuksissa pyritään määrittelemään kunnianhimoiset tavoitteet ja aikaansaamaan merkittäviä vaikutuksia.

Sopimusten avulla voidaan tehostaa lainsäädännön toimeenpanoa tai täydentää lainsäädäntöä. Sopimuksissa voidaan esimerkiksi asettaa lainsäädäntöä ankarampia tavoitteita sekä toteuttaa tiettyjen tavoitteiden saavuttaminen ilman lisäsääntelyä. Varsinaisten sopimusosapuolten lisäksi yritykset voivat sitoutua edistämään sopimusten mukaisia tavoitteita Sitoumus2050 -sivustolla(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoa Green deal -sopimuksista löytyy Sitoumus2050 -sivuston lisäksi ympäristöministeriön sivuilta.

Green deal -sopimusten lisäksi esimerkki kiertotaloutta edistävästä vapaaehtoisesta ohjauskeinosta on materiaalitehokkuuden sitoumus, joka on elinkeinoelämän ja valtionhallinnon välinen vapaaehtoinen toimintamalli. Sitoumuksella toimialajärjestöt sopivat koko alaa koskevista yhteisistä mitattavista materiaalitehokkuustavoitteista.

Lue lisää

Lisätietoja

Topi Turunen

Erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus