Siirry sisältöön

Kiinnostaako sinua verkostoitua muiden kiertotalouden tekijöiden kanssa? Oletko asiantuntija osaamisen ja koulutuksen teemoissa tai digitaalisissa ratkaisuissa? Vietkö kiertotaloutta eteenpäin kunnan tai alueen tasolla? Mikäli vastasit kyllä yhteen tai useampaan näisä kysymyksistä, KiSun teemaryhmät voisivat tarjota sinulle mielekkään paikan toimia kiertotalouden ajankohtaisten teemojen parissa.

KiSun alla toimii tällä hetkellä kolme teemaryhmää:

Jokaisella teemaryhmällä on hieman omanlaisensa profiili ja tavoite, ja myös toimintatavat voivat vaihdella. Yhteistä on kuitenkin se, että teemaryhmä kokoontuu yleensä noin 2-4 kertaa vuodessa ja päättää oman toimintansa suuntaamisesta osittain itsenäisesti. KiSu toimii tyypillisesti kokoonkutsujana ja voi myös koordinoida esimerkiksi tiedon keruuta tai tilaisuuden järjestämistä, mikäli sellaiseen päätetään ryhtyä.

Kokouksissa voi olla alustuksia ajankohtaisista aiheista, työpajoja ja esimerkiksi vieraita ministeriöistä tai muista asioiden edistämisen kannalta olennaisista tahoista. Lisäksi teemaryhmissä on mahdollista vaihtaa tietoa ja kuulumisia osallistujien kesken sekä muodostaa pienempiä alatyötyhmiä työstämään jotain erityistä teemaa.

Mikäli kiinnostuit, voit liittyä mukaan teemaryhmään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi.

Kunnat ja alueet -teemaryhmä

Kunnat ovat avainasemassa kiertotalouden mahdollistajina ja katalysoijina. Kunnissa myös päätetään monesta kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisesta asiasta, ja arjen kiertotalous näkyy kuntatasolla. Esimerkiksi erilaiset kokeilut voivat onnistua kunnissa nopeammin kuin valtakunnan tasolla. Toisaalta monet kiertotalousratkaisut vaativat alueellista yhteistyöstä, ja tällaisten ratkaisujen edistäminen onkin järkevää toteuttaa esimerkiksi maakunnan tasolla.

KiSun Kunnat ja alueet -teemaryhmän tavoitteena on lisätä Suomen kuntien ja alueiden kiinnostusta kiertotalouden mahdollisuuksia kohtaan, edistää toimijoiden verkottumista sekä tukea toimijoita löytämään jo olemassa olevat tiekarttatyön esimerkit ja muut työkalut ja toimintamallit.

Teemaryhmä on avoin kaikille kuntien ja alueiden toimijoille, ja sen toiminta antaa eväitä vuonna 2024 täyteen vauhtiin pääsevän Kiertotalouden green dealiin.

Osaaminen ja koulutus -teemaryhmä

Kiertotalouden osaajia ja osaamista on Suomessa – samoin kiertotalouden koulutusta tarjoavia tahoja ja koulutusmateriaaleja. Toimijakenttä on kuitenkin hajanainen.

KiSun Osaaminen ja koulutus -teemaryhmän tavoitteena on tukea Suomen kiertotalousosaamisen vahvistamista, koulutustoimijoiden verkottumista sekä laajemmin kuntien, alueiden, yritysten, toimialojen ja muiden tahojen omienkiertotalouspolkujen löytämistä.

Teemaryhmä on koostanut kiertotalouteen liittyviä koulutuksia ja itseopiskelumateriaaleja sekä edistänyt näiden materiaalien aktiivisempaa käyttöä kohderyhmien piirissä. Jatkossa tavoitteena on esimerkiksi vaikuttaa osaamisen kehittämisen puutteisiin ja pullokauloihin sekä välittää tietoa kehittämistarpeista valtionhallinnon suuntaan.

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä

Kiertotalous tarvitsee edetäkseen digitalisaatiota ja uudenlaista yhteistyötä. Tämä edellyttää muun muassa materiaali- ja tuotetiedon jakamista yritysten ja organisaatioiden välillä sekä kuluttajien kanssa yli toimialarajojen.

Kiertotalous-Suomi haluaa omalta osaltaan edistää digitaalisuuden ja datan hyödyntämistä kiertotaloudessa. KiSun Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän roolina on muun muassa jakaa tietoa, verkottaa toimijoita sekä edistää uusien, merkittävien hankkeiden ja muiden avausten käynnistymistä. Tarkoitus on tunnistaa aiheeseen liittyviä kehitystarpeita aiemman selvitystyön pohjalta sekä miettiä yhdessä, miten havaittuihin haasteisiin voitaisiin ratkaista.

Lisätietoa

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus