Siirry sisältöön

Yrityksissä tarvitaan uudenlaista kiertotalousajattelua ja ketteriä työkaluja suunnitella ja toteuttaa kiertotalouteen siirtymistä. Kiertotalous-Suomi toi Suomeen EIT Climate-KIC:n kiertotalousajattelun työkalut ja testasi niitä Ratkaisuralli-työpajoissa.

EIT Climate-KIC:n kiertotalousajattelun työkalut

KiSun kiertotalouskahveilla 15.2.2024 esiteltiin EIT Climate-KIC:n kiertotalousajattelun työkaluja, jotka pohjautuvat  Fenna Blomsman  (Junior Professor, Circular economy and system innovation, University of Hamburg) väitöskirjassaan kehittämään viitekehykseen (e.g. Blomsma et al 2022)

Työkalupakki koostuu viidestä eri työkalusta, joista kukin auttaa kehittämään kiertotalouden mukaista toimintaa eri näkökulmista: Circularity Compass, Big Five Structural Wastes, Circular Strategy Scanner,  Circularity Grid  ja  Activity Cycle.

Kiertotalousajattelun työkaluista hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi yritysneuvojat ja konsultit voivat käyttää niitä kouluttaessaan tai auttaessaan yrityksiä kiertotalouden mukaisen toiminnan käyttöönotossa ja kehittämisessä. Työkalut mahdollistavat kiertotalouden laaja-alaisen oppimisen ketterällä tavalla.

Työkalut auttavat ymmärtämään ja optimoimaan paremmin yrityksen ja arvoketjun materiaali- ja jätevirtoja, tunnistamaan strategioita kiertotalouteen siirtymisessä, sekä auttavat tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.

Ratkaisuralleissa testattiin kiertotalousajattelun työkaluja

EIT Climate-KIC:n työkaluja testattiin KiSun Ratkaisuralli-työpajoissa kevään 2024 aikana. Prosessi koostui useasta työpajasta, joissa työkaluja käytettiin yritysten toiminnan kehittämisessä. Mukana oli viisi erityyppistä yritystä. Mukana olleet yritykset olivat Ekopine, joka valmistaa mäntyöljypohjaisia pintakäsittely- ja voiteluaineita sekä teollisuuskemikaaleja, Weefiner, joka tekee arvoaineiden talteenottoa jätevesistä​, Keko Geopolymeerit, joka tutkii ja valmistaa geopolymeerejä, Woodgrow, jonka tuote on ravinnelisätty biohiili​, sekä Kierrätyskeskus, joka toimii käytettyjen tavaroiden jälleenmyyjänä.

Työpajojen parhaat opit koottiin ja niitä hyödynnettiin työkalujen viimeistelyssä. Tavoitteena oli saada testauksen pohjalta hyviä käytännön esimerkkejä työkalujen käytöstä. Työkalut käännettiin suomeksi ja ne saatetaan nyt kaikille käyttöön Kiertotalous-Suomen kautta. KiSu pyrkii edistämään työkalujen käyttöönottoa jatkossa esimerkiksi järjestämällä niihin liittyviä koulutuksia. Toivomme, että uusia työkaluja hyödynnetään mahdollisimman laajasti ja monissa eri organisaatioissa.

Kiertotalousajattelun työkalupakki kaikkien käyttöön

Ratkaisuralli-työpajojen tuloksista ja parhaimmista käytännöistä kerrotaan Kiertotalous-Suomen uutiskirjeessä, sosiaalisessa mediassa ja KiSu-kahveilla.

Uudet työkalut ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Ne laitetaan Kiertotalouden työkalut- ja aineistopankkiin toukokuun alussa.

Toivomme, että uusia työkaluja hyödynnetään mahdollisimman monissa eri organisaatioissa.

Lisätietoa

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva Oy