Siirry sisältöön

Rakentamisen ratkaisurallissa nostettiin esille konkreettisia KIRA-sektorin pilotoituja kiertotaloustoimia, jotka voidaan toteuttaa liiketoiminnallisesti kannattavasti. Ratkaisuralli suunnattiin erityisesti KIRA-sektorilla toimiville yrityksille ja julkisille toimijoille niin tilaajina kuin toimittajina. 

Rakentamisen ratkaisurallin virtuaaliset työpajat

Rakennusten ja alueiden väliaikaiskäyttö 20.3.2023

Osittainen purkaminen 27.3.2023

Kiertotalouden tontinluovutus 5.4.2023

  • Rakennusliikkeet (+muu suunnittelu ja konsultointi), tontin omistajat
  • Kriteerit valmistuvat loppuvuonna 2023
Teemapäivien perusrunko muodostui seuraavanlaisesta kokonaisuudesta:
  • Tervetuloa ja avaussanat
  • Case-esimerkistä alustuspuheenvuoro 
  • Työpaja
  • Asiantuntijan puheenvuoro 
  • Työstön läpikäynti ja punaisen langan esiin nostaminen 
  • Jatkotoimenpiteet  

Miksi ratkaisurallii koettiin tärkeäksi?

Tulevaisuuden tulee tarjota mahdollisuuksia ja toiveita kaikille. Edistämällä KIRA-sektorin kiertotaloutta yhdessä voimme vaikuttaa suuriin materiaalivirtoihin ja energiantarpeiseen. Uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteet toteutetaan yhteistyöllä ja on tärkeää, että alalla vallitseviin käytänteisiin voidaan vaikuttaa sisältäpäin, kaikkia toimijoita kuunnellen ja osallistaen.

Miksi kiertotalous on tärkeää KIRA-sektorilla?

Maapallon luonnonvaroista noin 50 % ja jalostamattomasta energiasta noin 40 % käytetään rakennuksissa ja rakentamisessa, ja rakennussektori tuottaa globaalisti noin 35 % kasvihuonekaasupäästöistä ja 30 % jätteestä. Suomi on EU:n jäsenenä sitoutunut hyödyntämään 70 % rakennus- ja purkujätteestä vuoteen 2020 mennessä. Nykyinen hyödyntämisasteemme on kuitenkin edelleen alle 60 %. Yhteensä 85 % rakennus- ja purkujätteestä syntyy korjaushankkeista ja rakennusten purkamisesta ja loput 15 % uudisrakentamisesta. (Lähde ympäristöministeriö)

Lisätietoja

Heikki Moilanen

Nuorempi asiantuntija, Green Building Council Finland

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Hanna Savolahti (perhevapaalla)

Tutkija, Suomen ympäristökeskus