Siirry sisältöön

Ensimmäisessä kiertotalouskatsauksessa tarkastellaan kiertotalouden nykytilaa Suomessa suunnitelmallisuuden, osaamisen, muutostuen ja kiertotalouden seurannan näkökulmista. Kiertotalous on käsitteenä laaja, eikä se ole vielä täysin vakiintunut.

Kiertotalouskatsauksessa keskitytään aihepiireihin, joihin Kiertotalous-Suomen osaamisverkostolla ajatellaan olevan mahdollisuus vaikuttaa. Katsauksen tavoitteena on luoda osaamisverkoston toimijoille ja toiminnasta kiinnostuneille yhteinen tilannekuva ratkaisua vaativista haasteista ja vahvistusta tarvitsevista onnistumisista.

”Kiertotalouskatsauksen haettiin kerronnallista tyyliä pelkän luetteloinnin sijaan. Tällä tavoittelimme helpompaa lähestyttävyyttä. Haluamme herättää keskustelua ja tuoda esille myös Kiertotalous-Suomen tarjoamia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tulemme peilaamaan osaamisverkoston toimintaa ja onnistumisia tilannekatsauksen alkuperäisten tekstien pohjalta,” toteaa asiantuntija Janne Keränen Motivasta.

Katsauksessa tunnistetaan kolme pääteemaa kiertotalouden edistämiseksi: suunnitelmallisuus, yhteistyö ja osaamistaso.

Useat kiertotalouteen liittyvät ratkaisut vaativat pitkän aikavälin suunnitelman, yhteistyön kulttuurin syventämisen ja yleisen kiertotalouden osaamistason noston toteutuakseen.

Kiertotalouskatsausta päivitetään

Kiertotalouskatsaus on päivitettävä kokonaisuus, jonka tarkastelunäkökulmaa laajennetaan ja tarkennetaan tarpeen ja saadun palautteen mukaan. Kiertotalouskatsaukseen kootaan seuraavaksi tietoa kiertotalouden eri verkostoista. Loppuvuonna 2022 katsauksessa tarkastellaan kiertotaloutta lukujen valossa, mikä muuttaa tilannekatsauksen painopistettä enemmän tiedonvälitykselliseen suuntaan.

Kiertotalouden tilannekatsaus

Kiertotalouden tilannekatsauksessa aiheina ovat suunnitelmallisuus, muutostuki, osaaminen ja kiertotalouden seuranta. Tutustu katsaukseen!

Kiertotalouskatsaus

Lisätietoja

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy