Siirry sisältöön

Materiaalikatselmus on keino lisätä yrityksen kannattavuutta, säästää ympäristöä ja edistää yrityksen vastuullista toimintaa. Materiaalikatselmus ohjaa myös yrityksiä kiertotalouden pariin.

Materiaalikatselmuksista saadut tulokset ovat erinomaisia. Materiaalikatselmuksen avulla päästään kiinni tuotannossa syntyvän hävikin määrään ja syihin sekä löydetään uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi, jätteen minimoimiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Materiaalikatselmukseen tukea

Materiaalikatselmuksiin voi hakea rahoitusta Business Finlandilta. Rahoitus kattaa 50 prosenttia katselmuksen kustannuksista, jopa 15 000 € katselmusta kohti. Elintarvikealan yritykset voivat saada 60 prosentin korotettua tukea 9.12.2022 asti, maksimitukisumman ollessa 30 000 €/katselmus.

Materiaalikatselmukseen tukea jopa 60%

”Me Business Finlandissa haluamme edistää materiaalikatselmusten teettämistä. Kymmenien materiaalikatselmusten erinomaisten tulosten perusteella ihmettelen, miksei yhä useampi tuotantolaitos ole jo teettänyt katselmusta. Ulkopuolinen asiantuntija tuo objektiivisuutta toiminnan tarkasteluun ja auttaa näkemään, missä raha juoksee väärään suuntaan”, sanoo Kati Oikarinen Business Finlandista.

Materiaalitehokkuuden sitoumuksessa mukana oleville tai sitoumukseen liittymistä harkitseville elintarviketeollisuusliiton, päivittäistavarakaupan ja matkailu- ja ravintolapalvelut MaRan jäsenyrityksille on tarjolla korotettu materiaalikatselmusrahoitus 9.12. 2022 asti. Katselmus voidaan tehdä myös vuoden 2023 aikana.

Materiaalikatselmus on tehokas työkalu

Materiaalikatselmus on hyvä materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen sitoutumisen työkalu. Katselmuksen avulla päästään kiinni tuotannossa syntyvään hävikkiin ja löydetään uusia ratkaisuja hävikin vähentämiseksi, jätteen minimoimiseksi ja kustannusten säästämiseksi.

Materiaalikatselmuksilla on saavutettu muun muassa

• kustannussäästöjä raaka-ainehankinnoissa ja jätemaksuissa,
• säästöjä energia- ja työkustannuksissa,
• parannettu yrityksen kilpailukykyä,
• vähennetty luonnonvarojen käyttöä merkittävästi,
• laskettu ympäristökuormitusta,
• ennakoitu kiristyviä lupaehtoja ja muita vaatimuksia,
• vaikutettu yrityksen imagon parantamiseen ympäristöasioissa,
• tehostettu yrityksen omaa osaamista materiaalitehokkuusasioissa.

”Kustannukset nousevat kovaa vauhtia ja yrityksillä on kova paine vähentää hävikkiä ja tehostaa toimintaansa. Elintarvikealan yrityksissä on paljon mahdollisuuksia vähentää hävikkiä ja pakkausjätteen määrää sekä lisätä kierrätyksen, sivuvirtojen hyötykäytön ja materiaalien uusiokäytön määrää”, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Lue lisää

Materiaalikatselmus(siirryt toiseen palveluun)

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva Oy