Siirry sisältöön

Haluamme siirtyä sujuvasti kiertotalouteen ja se edellyttää isoa systeemistä muutosta. Kiertotalouteen liittyvät ratkaisut ja toimintamallit pitää saada käyttöön laajalti koko yhteiskunnassa, mikä edellyttää myös osaamisen muutosta. Kiertotalousosaamista lisääviä toimia ja ratkaisuja tarvitaan pian ja isossa mittakaavassa.

Kiertotalousosaajista on huutava pula

Kiertotalouden osaamisen tarve on suuri jo nyt ja tulevaisuudessa se tulee kasvamaan merkittävästi.

”Osaamisen lisäämiseen tähtääviä ratkaisuja on tehtävä pian, jos haluamme vastata kiertotalouden osaajien kysyntään. Osaamista tulee kehittää kaikilla tasoilla ja sektoreilla, mikä edellyttää koulutustarjonnan ja kouluttajien määrän kasvattamista merkittävästi. Nykyisistä osaajista jopa 60 prosenttia voi olla eläkkeellä vuoteen 2035 mennessä. Keskeistä on myös miettiä toimenpiteitä, joilla heidän osaamisensa saadaan siirrettyä tuleville sukupolville”, sanoo erityisasiantuntija Sari Tasa, työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Meidän on tehtävä muutosten tunnistamisesta, tutkitun tiedon omaksumisesta ja uuden oppimisesta osa suomalaista yleissivistystä | Reijo Karhinen


Mistä osaajat kiertotalouteen? -webinaari 21.11.

Mistä osaajat kiertotalouteen? -webinaarissa luodaan tilannekuvaa kiertotalouden osaamisen tilasta ja kehittämistarpeista, mietitään jatkoaskeleita ja kristallisoidaan eri toimijoiden rooleja.

Webinaariin on kutsuttu kiertotalouden koulutuksen, valmennuksen ja osaamisen parissa työskenteleviä koulutussektorin, yritysmaailman sekä julkisen ja kolmannen sektorin osaajia keskustelemaan, kehittämään ja luomaan osaamisen tulevaisuutta.

”Yhteistyön käynnistäminen on nyt ytimessä. Tarvitsemme monipuolisesti näkemystä eri toimijoilta ja yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Yhdessä voimme löytää parhaat ratkaisut ja toimenpiteet”, sanoo erityisasiantuntija Annukka Berg, ympäristöministeriöstä.

Yhteinen tilannekuva ja työpajatyöstöä

Kiertotalouteen liittyvien isojen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan yhteistä tilannekuvaa, osaamisen kehittämistä ja osaajia, jotka kykenevät siirtämään tietoa tulevaisuuden osaajille. Webinaarissa tarkastellaan näitä asioita monesta eri näkökulmasta


Yhteinen tilannekuva (klo 13.00 ─14.20) osuudessa puhujina ovat

  • Reijo Karhinen työelämäprofessori
  • Sari Tasa ja Teea Ojala työ- ja elinkeinoministeriö
  • Helena Soimakallio Teknologiateollisuus ry
  • Jussi-Pekka Teini Tekniikan akateemiset
  • Eero Jala, Sitra
  • Petri Lampinen, opetus- ja kulttuuriministeriö

”Toimintaympäristön kehitys tukee kiertotalouteen siirtymistä teknologiateollisuuden toimialalla; taloudellisesti siirtymä on haastava mutta kestävyyskriteerien kiristyessä kiertotalous voi tarjota yrityksille kilpailuetua | Helena Soimakallio


Työpajaosuudessa (14.20-16.00) ratkotaan osaamisen kehittämistä työpaikoilla, puhutaan työurista, mietitään miten kiertotalous saadaan opetukseen tiiviimmin mukaan ja puhutaan kiertotalouden osaamisen verkostoista ja keskuksista.

Tervetuloa mukaan ratkomaan kiertotalouden osaamisen haasteita!