Siirry sisältöön

Rakentamisen kiertotalous etenee monella rintamalla, mutta muovien kierrätyksessä on vielä parantamisen varaa. Rakennussektori on yksi eniten muovia käyttävistä toimialoista, mutta rakentamisen arvoketjussa muovijakeen erilliskeräys ei ole vielä arkipäivää. Yksi merkittävä syy on osaamisen puute rakennustyömailla ja koko toimitusketjussa. Motiva tarjoaa ratkaisuna tähän kaikille avoimia verkkokoulutuksia.

Koulutuskokonaisuudessa keskitytään pakkaamisessa ja suojaamisessa käytettävään kalvomuoviin, jota kertyy muoveista volyymiltään eniten. Koulutuskokonaisuus liittyy vapaaehtoisen Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen (2020–2027) toimeenpanoon. Sopimuksen tavoitteena on lisätä kalvomuovien erilliskeräystä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

Motiva on tuottanut ympäristöministeriön rahoittamana Rakentamisen muovit -verkkokoulutuksen, joka on suunnattu rakennusalan koko toimitusketjun käyttöön. Maksuton, itseopiskeltava ja kaikille avoin koulutuskokonaisuus sopii rakennushankkeiden ja urakoiden tilaajille ja toteuttajille, tuoteteollisuudelle, kaupan alalle sekä rakennuskonevuokraamoille. Koulutus antaa esihenkilöille ja työnjohdolle lisätietoa ja valmiuksia opastusta varten.

Rakentamisen muovit green deal -sopimuksen allekirjoittajayhdistykset osallistuivat koulutuskokonaisuuden suunnitteluun ja toteuttamiseen ja kannustavat jäsenistöään hyödyntämään koulutuskokonaisuutta omassa toiminnassaan.

Rakentamisen muovit -koulutuskokonaisuus

Koulutuskokonaisuus koostuu kaikille yhteisistä (1–2) ja kohderyhmäkohtaisista moduuleista.

  • Moduuli 1: Miksi rakentamisen muoveja pitää kerätä ja kierrättää?
  • Moduuli 2: Muovien tunnistaminen ja nimikkeistö
  • Moduuli 3: Julkiset hankinnat muovien vastuullisen käytön ja kiertotalouden edistäjänä
  • Moduuli 4: Muovit rakennustuoteteollisuudessa
  • Moduuli 5: Muovit kaupan toimijoilla
  • Moduuli 6: Muovit rakennuskonevuokraamossa
  • Moduuli 7: Muovit talonrakennustyömaalla
  • Moduuli 8: Muovit infrarakentamisen työmaalla

Katso video