Siirry sisältöön

Jätteenhaltijat ja jätehuoltoyritykset kohtaavat Materiaalitorilla. Loppuvuonna tuhannet yritysten ja kuntien väliset jätehuoltosopimukset päättyvät, mikä tuo torille paljon uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Materiaalitorilla jätteenhaltija voi helposti kilpailuttaa jätehuoltonsa ja etsiä palvelun markkinaehtoisten toimijoiden joukosta.

Jätelaki edellyttää, että yritykset käyttävät aina ensisijaisesti markkinaehtoista jätehuoltopalvelua. Ennen kuin jätteenhaltija voi pyytää kunnalta TSV-palvelua (TSV= toissijainen vastuu), sen on etsittävä vastaavaa yrityksen palvelua Materiaalitorilta ja osoitettava läpinäkyvästi palvelutarjonnan puute. Materiaalitorilla ei tarvitse käyttää, jos palveluja tarvitaan alle 2000 eurolla vuodessa tai kyse on äkillisestä tarpeesta.

Jätehuoltoyritykset löytävät asiakkaita

Yksityisille jätehuoltoyrityksille Materiaalitori tarjoaa mainion väylän löytää uusia asiakkaita ja kertoa omasta osaamisestaan.

”Loppuvuonna liiketoimintamahdollisuuksia avautuu entistä enemmän, kun tuhannet yritysten ja kuntien väliset TSV-sopimukset päättyvät”, sanoo johtava asiantuntija Ilkka Hippinen Motivasta.

Materiaalitori kehittää kiertotaloutta

Materiaalitorin tavoitteena on lisätä alan läpinäkyvyyttä ja aitoa kilpailua.

”Kilpailu ja avoimuus ovat omiaan lisäämään innovaatioita ja viemään koko alaa eteenpäin. Erilaiset yritykset voivat kertoa Materiaalitorilla osaamisestaan ja luoda kontakteja; kiertotaloudessa esimerkiksi toisen jäte voi olla toiselle arvokas raaka-aine, ” sanoo ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä.

Materiaalitorin toimintaa tehostetaan

Vuonna 2020 käyttöönotettua Materiaalitoria kehitetään edelleen. Ympäristöministeriössä pohditaan parhaillaan yhdessä eri viranomaisten ja alan toimijoiden kanssa tarkempaa ohjeistusta markkinapuutteen toteamiseen – tällä hetkellä jätteenhaltijat arvioida itse saamiensa tarjousten kohtuullisuuden tai kohtuuttomuuden. Tarvittaessa tilannetta saatetaan korjata myös lainsäädännön kautta.

Materiaalitori

Materiaalitori-tietoalustan omistaa ympäristöministeriö ja sitä ylläpitää Motiva Oy. Materiaalitorilla tarjotaan ja haetaan erilaisia yrityksissä syntyviä jätteitä ja sivuvirtoja sekä ylijäämämateriaaleja kuten puuta kartonkia, lasia, betonia, tuhkaa, elintarvikeviroja, tekstiilejä ja biojätettä. Toistaiseksi eniten on ollut tarjolla teollisuuden sivuvirtoja ja rakennus- ja purkumateriaaleja ja -osia sekä betonia ja erilaisia maa-aineksia. Materiaalitorilla tarjotaan materiaalien kuljetukseen, käsittelyyn ja varastointiin liittyvien palveluiden lisäksi myös asiantuntija- ja analyysipalveluita

Tutustu Materiaalitoriin

Ilkka Hippinen

Johtava asiantuntija, Motiva Oy