Siirry sisältöön

Datavetoiseen kiertotalouteen siirryttäessä tiedon, osaamisen ja parhaimpien ratkaisujen tulee sujuvasti olla eri toimijoiden käytettävissä. Uusi Kiertotalous-Suomen Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä kokoaa osaajat yhteen jakamaan tietoa ja ratkaisemaan digitalisaation haasteita.

KiSun Digitaaliset ratkaisut -aamukahvit

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmästä ja sen toiminnasta keskusteltiin 4.5.2023 KiSun kiertotalouskahveilla. Teemaryhmän tavoitteena on jakaa tietoa, verkottaa toimijoita sekä edistää uusien, merkittävien hankkeiden ja muiden avausten käynnistymistä. Kaikille avoin ryhmä kokoaa kiertotalouden ja digitaalisten ratkaisujen osaajia edistämään kiertotaloutta.

Tervetuloa mukaan 12.6.2023 klo 13–15.30 KiSun Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän ensimmäiseen kokoukseen(siirryt toiseen palveluun).

Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit -raportti

Kiertotalous-Suomen palvelukeskuksen vetäjä Paula Eskola kävi läpi Kiertotalouden digitalisaatio ja ekosysteemit -raportin  löydöksiä ja konkreettisia toimenpidesuosituksia kiertotalouden digitalisaation edistämiseksi Suomessa. Näistä voidaan tunnistaa toimenpiteitä teemaryhmän puitteissa edistettäväksi.

Reilu datatalous, kommenttipuheenvuoro Sitralta

Projektijohtaja Jyri Arponen Sitrasta kertoi Reilu datatalous -teemasta kertoi muun muassa Sitran laatimasta Reilun datatalouden tiekartasta(siirryt toiseen palveluun), jonka toimet liittyvät esimerkiksi liiketoiminnan uudistamiseen, osaamisen kehittämiseen, sekä digitaalisen infrastruktuurin edistämiseen. Näiden toimien edistymistä voi seurata tiekartan jatkuvasti päivittyvistä mittareista. KiSun teemaryhmä voi hyödyntää tätä seurantaa ja mahdollisesti myös osallistua joidenkin toimien edistämiseen.

Kiertotaloudessa tarvitaan dataa ja sitä pitää osata hyödyntää ja jakaa.

Jyri Arponen nosti esille suurimpina haasteina osaamisen puutteen datan hyödyntämisessä ja sen, ettei dataa saada liikkeelle eri toimijoiden välillä. Tätä varten tarvitaan osaamisen kehittämistä sekä tiedon standardointia ja selkeitä pelisääntöjä. Sitran Reilun datatalouden sääntökirja 2.0 sisältää dataverkoston rakentamista helpottavia työkaluja ja sopimuspohjia. Yritysten osaamisen kehittämiseksi Sitra on myös laatinut Datasta kasvua -verkkokoulutusmateriaalit, jotka tarjoavat suomalaisyrityksille tietoa ja työkaluja uusien palvelujen kehittämiseen datan avulla.

Kiertotalouden data, kommenttipuheenvuoro VTT:ltä

Valtion teknisen tutkimuslaitoksen (VTT) Kiertotalouden yhteiskehittämisen päällikkö Inka Orko oli samoilla linjoilla dataan liittyvien haasteiden suhteen. Hän listasi datan uusia mahdollisuuksia yrityksille kiertotalouden ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

 Inka Orpo kertoi myös Gaia X -työstä, jonka tarkoituksena on luoda yhteiset pelisäännöt datan hyödyntämiseen ja jakamiseen Euroopassa. Työtä koordinoi Suomessa Sitra. Yksi aihekohtaisista Gaia X -työryhmistä keskittyy kiertotalouteen. VTT:n ja Sitran vetämässä työryhmässä kuullaan esimerkkejä työkaluista ja datan hyödyntämisen toteutuksista ja ideoidaan käytännön aiheita ja kokeiluprojekteja kiertotalouteen. Työryhmän työhön on vielä mahdollista päästä mukaan.

Jokaisella bitillä on jalanjälki, edettävä kestävyysnäkökulma edellä!

Inka nosti esille, että olisi tärkeää saada käytännön kokeiluja liikkeelle liittyen datan hyödyntämiseen kiertotaloudessa. VTT etsii yritys- tai toimijarajapinnat ylittävää datahaastetta ratkottavaksi kiertotalouden aihepiirissä. Tähän olisi mahdollista hakea rahoitusta Sitran avoinna olevasta rahoitushausta, jonka tavoitteena on kerätä kokemuksia ja oppeja datan jakamisesta.

Toimenpide-ehdotukset teemaryhmälle

KiSun Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän ensimmäiseksi toimenpiteeksi ehdotettiin tiedon koostamista keskeisistä digiratkaisuista ja –hankkeista, jotka ovat käynnissä, ja mitä ylipäänsä on meneillään. KiSun Kiertotalouden työkalut ja toimintamallit -hakukoneeseen kootaan olemassa olevat digitaaliset työkalut ja toimintamallit. Tämän tilannekuvan pohjalta voidaan tunnistaa ja valita edistettävät toimenpiteet ja tunnistaa mahdollisuuksia erilaisten toimien, hankkeiden ja kokeilujen käynnistämiseen.

Ilmoittaudu mukaan Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmään

KiSu-kahvien Menti-kyselyssä kerättiin näkemyksiä Digi-teemaryhmän tärkeimmistä tehtävistä ja ehdotuksia siitä, mihin toimenpiteisiin ryhmässä pitäisi tarttua. Saimme todella paljon hyviä ideoita ja hyödynnämme näitä teemaryhmän toiminnan suunnittelussa. Jos olet kiinnostunut osallistumaan toimintaan, ilmoittaudu mukaan KiSun Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän ensimmäiseen kokoukseen(siirryt toiseen palveluun), joka järjestetään 12.6. 2023 klo 13-15.30.

Lisätietoa

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy