Siirry sisältöön

Maailman kiertotalousfoorumi WCEF järjestetään tänä vuonna 30-31.5.2023 Helsingissä. Tapahtuma tuo yhteen yli 2000 liike-elämän johtajaa, päättäjää ja asiantuntijaa keskustelemaan tämän hetken parhaista kiertotalousratkaisuista. Tilaisuus on avoin kaikille ja sitä voi seurata verkossa missä päin maailmaa tahansa.

Word Circular Economy Forumin (WCEF2023) järjestävät Nordic Innovation ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra yhdessä kansainvälisten kumppaneiden kanssa.

”Kiertotalouteen on siirryttävä, jotta pystymme hillitsemään ilmastonmuutosta ja vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen. Kiertotalous on myös mahdollisuus luoda uusia menestystarinoita Suomeen. Tämä on tilaisuus, johon kannattaa osallistua”, sanoo ympäristöneuvos Taina Nikula, ympäristöministeriöstä.

Ainutlaatuinen mahdollisuus oppia kiertotaloudesta ja verkostoitua

Kiertotalous kehittyy eri puolilla maailmaa kovaa vauhtia. Maailman kiertotalousfoorumi kokoaa kiertotalousosaajat ja luo kohtaamispaikan tiedon ja osaamisen välittämiseen. WCEF2023 pyrkii erityisesti tuomaan esille konkreettisia kiertotalouden esimerkkejä ja kutsuu erityisesti yritykset, rahoittajat ja nuoret tarkastelemaan kehittyvien kiertotalousratkaisujen potentiaalia ja pullonkauloja.

Foorumi laajentaa ymmärrystämme siitä, miten pystymme kiertotalouden avulla ratkaisemaan samanaikaisesti joitakin ylikulutuksen, saastumisen, ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamia maailmanlaajuisia ongelmia.

Kiertotalous-Suomi mukana Maailman kiertotalousfoorumissa

Kiertotalous-Suomi on mukana Maailman kiertotalousfoorumissa verkostoitumassa kotimaisiin ja kansainvälisiin toimijoihin. Foorumin sisältöjä hyödynnetään myös Kiertotalous-Suomen työssä.

”Maailman kiertotalousfoorumi on ainutlaatuinen tilaisuus saada tilannekuvaa kiertotalouden etenemisestä ja kiertotalousratkaisuista sekä verkostoitua eri toimijoiden kanssa. Foorumi varmasti inspiroi monia uusien innovaatioiden ja nykyisen liiketoiminnan kehittämiseen ja ohjaa kestävään kehitykseen. Tervetuloa tutustumaan Kiertotalous-Suomeen, olemme mukana tapahtumassa ministeriöiden yhteisellä Suomi-osastolla”, sanoo KiSun palvelukeskuksen toinen vetäjä Paula Eskola, Motivasta.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu

WCEF2023 lähetetään suorana verkossa kaikille avoimesti ja maksutta, jotta osallistuminen mistä päin tahansa maapalloa olisi helppoa.