Siirry sisältöön

Kiertotalouden strategisen ohjelman toteutus on edennyt hyvää vauhtia ja nyt työpöydällä on Kiertotalouden green dealin valmistelu. Green deal on yksi ohjelman keskeinen toimenpide, jolla pyritään Suomen kiertotaloustavoitteisiin:

uusiutumattomien luonnonvarojen käytön vähentämiseen sekä resurssituottavuuden ja materiaalien kiertotalousasteen kaksinkertaistamiseen.

Kiertotalous-Suomi tukee kiertotalouden green dealin toteutusta, kun siihen kuuluvat toimenpiteet ja niihin sitoutuvat tahot selviävät.

Kiertotalouden green deal kiinnostaa

Kansainvälistä kiinnostustakin herättäneen kiertotalouden green dealin tavoitteet ja vaikuttavat toimenpiteet pohjautuvat tutkimuslaitosten tuottamaan skenaariotyöhön, joka kulkee sitoumuksen laatimisen rinnalla.

Sitoumuksen yhteiskehittämiseen on osallistunut 88 organisaatiota: suurin osa Suomen maakunnista, isoimmat kaupungit, keskeiset yritys- ja toimialajärjestöt, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä iso joukko toimijoita rakentamissektorilta.

Mukana olleet osallistujat ovat päässeet kommentoimaan työpajoissa ja pyöreissä pöydissä sitoumuksen eri versioita sekä sen mahdollisia tavoitteita ja toimenpiteitä oma organisaationsa näkökulmasta.

Ensimmäiset sitoumukset kiertotalouden green dealiin vuoden vaihteessa

Nyt työ vaikuttavimpien ja kunnianhimoisten toimien tunnistamiseksi yhteistyössä tutkimuslaitosten ja prosessiin mukaan lähteneiden sidosryhmien kanssa on parhaillaan kriittisessä vaiheessa. Konkreettisia tavoitteita ja toimenpiteitä työstetään kuudella ns. muutosalueella:

  • Resurssiviisas rakentaminen
  • Uudistuva ruokaketju
  • Kiertävät maa- ja kiviainekset
  • Resurssiviisas tuotanto ja materiaalien kierto
  • Kiertotalouden kuluttajakauppa ja -palvelut
  • Resurssiviisas energiantuotanto

Skenaariotyön tulokset valmistuvat loppusyksystä 2023 ja tavoitteena on, että niiden pohjalta kiinnostuneet maakunnat, kunnat ja toimialat tekevät vapaaehtoisia strategisia sitoumuksia kiertotalouden edistämiseksi.

Loppuvuodesta 2023 ja vuoden 2024 aikana organisaatiot tekevät päätöksen Kiertotalouden strategiseen green dealiin sitoutumisesta.

Yhteinen työpaja

Prosessiin osallistuneille järjestetään yhteinen työpajapäivä 13.10. prosessiin osallistuneille. Työpajassa tarkennetaan ja terävöitetään toimenpiteitä ja tavoitteita yhdessä tutkijoiden, toimijoiden ja ministeriöiden kanssa kohti kiertotalouden green dealin valmistumista.

”Kiertotalouden green deal on mahdollisuus löytää uusia ratkaisuja ja yhteistyökumppaneita. Kaikki, joilla on kiinnostusta päästä muutoksen tekijöiden joukkoon omalla kunnianhimoisella sitoumuksella ovat tervetulleita”, kannustaa ympäristöneuvos Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Lisää tietoa Kiertotalouden green dealista(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ympäristöministeriön nettisivuilta.

Lisätietoa