Siirry sisältöön

Kansainvälisen luonnonvarapaneelin (International Resource Panel, IRP) tuore raportti, Global Resources Outlook 2024(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), osoittaa selkeästi luonnonvarojen kestämättömän käytön kytkennän nykyisiin ympäristöongelmiimme sekä esittää mahdollisuuksia siirtyä kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Planeetan kolmoiskriisin taustalla luonnonvarojen ylikulutus

Tuoreen raportin mukaan luonnonvarojen käyttö on kolminkertaistunut viimeisen 50 vuoden aikana. Käytön kasvu ei ole arvioiden mukaan toistaiseksi taittumassa, vaan kulutus jatkaa kasvuaan yli 2,3 % vuosittaisella vauhdilla. Mikäli kehityssuuntaa ei saada muutettua, luonnonvarojen käytön arvioidaan kasvavan vuoteen 2060 mennessä 60 prosentilla vuoden 2020 tasosta. Tämä aiheuttaa merkittäviä kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, talouteen ja hyvinvointiimme.

Mikäli kehityssuuntaa ei saada muutettua, luonnonvarojen käytön arvioidaan kasvavan vuoteen 2060 mennessä 60 prosentilla vuoden 2020 tasosta.

Tiedeyhteisön viesti on selkeä: Planeetan kolmoiskriisiä, eli ilmastonmuutosta, luontokatoa ja saastumista, ei voida ratkaista ilman luonnonvarojen käytön vähentämistä. Vaikuttaviin politiikkatoimiin ja muun muassa kiertotalouden edistämiseen on ryhdyttävä pikimmiten.

Kulutus tarkasteluun

Raportissa kiinnitetään huomiota etenkin korkean tulotason maissa tapahtuvaan luonnonvarojen käyttöön, joka on kuusinkertainen kehittyviin maihin nähden. Samanaikaisesti länsimaiden ilmastovaikutukset henkilöä kohden ovat kymmenkertaiset matalan tulotason maihin verrattuna.

Huomiota on siirrettävä luonnonvarojen käyttöönotosta, esimerkiksi louhinnasta ja hakkuista, kulutustapoihin etenkin rikkaammissa länsimaissa. Luonnonvarojen käytön vähentäminen sekä käytössä olevien luonnonvarojen resurssiviisas ja tehokas käyttö ruoan- ja energiantuotannon, asumisen ja liikenteen osalta ovat keskeisiä kulutuspaineiden vähentämiseksi.

Tavoitteeksi tulee asettaa irtikytkentä taloudellisen kasvun sekä ympäristövaikutusten ja hyvinvoinnin välillä.

Muutoksia tarvitaan järjestelmien tasolla, yhteiskunnissa ja yksilöiden arjessa. Tavoitteeksi tulee asettaa irtikytkentä taloudellisen kasvun sekä ympäristövaikutusten ja hyvinvoinnin välillä.

YK:n luonnonvarapaneelista

YK:n luonnonvarapaneeli (International Resource Panel, IRP(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)) on YK:n ympäristöohjelma UNEP:in alainen, itsenäinen tiedepaneeli. Paneeli tarkastelee merkittävimpiä luonnonvarakysymyksiä ja pyrkii kehittämään käytännön ratkaisuja päätöksenteon tueksi, toimialoille ja yhteiskunnille. Eeva Primmer, Suomen ympäristökeskus Syken tutkimusjohtaja, toimii paneelin jäsenenä.  

Muualla verkossa 

  • Raportin julkaisutilaisuuden tallenne: UN Web TV.  

Lisätietoja

Juuli Närhi

Suunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus