Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomen Osaaminen ja koulutus-, Kunnat ja alueet– sekä Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmien toiminta on hyvässä vauhdissa. Teemaryhmissä kiertotalouden asiantuntijat ja osaajat kohtaavat, jakavat kokemuksia ja ajatuksia sekä kehittävät kiertotaloutta seuraavalle tasolle. Teemaryhmät koostuvat eri aihealueiden osaajista, ja niihin toivotaan mukaan sellaisia tahoja ja henkilöitä, jotka työskentelevät konkreettisesti kyseisten teemojen parissa.

Kussakin teemaryhmässä on omat tavoitteensa ja painopisteensä. Jokaisessa teemaryhmäissä pidetään kuluvan vuoden aikana säännöllisiä tapaamisia arviolta kahdesta neljään kappaletta. Teemaryhmässä mukana olo ei edellytä osallistumista kaikkiin tapaamisiin, vaan niistä jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen. KiSun asiantuntijat Suomen ympäristökeskukselta ja Motivalta koordinoivat ja fasilitoivat kunkin teemaryhmän tapaamisia, ja toimintaa kehitetään ja suunnataan yhdessä teemaryhmän jäsenten kanssa.

Osaaminen ja koulutus -teemaryhmä

Osaaminen ja koulutus -teemaryhmä koostaa tietoa, pohtii edistämiskeinoja ja tukee kiertotalouden tekijöiden ja ministeriöiden dialogia.

Teemaryhmän on koostanut kiertotalouteen liittyvää koulutustarjontaa ja itseopiskelumateriaaleja. Lisäksi on kartoitettua yrityksille palveluja tarjoavien toimijoiden kenttää ja luotu tilannekuvaa kiertotalouden osaamisen tilasta, edistämiskeinoista ja pullonkauloista.

Vuoden 2024 aikana tavoitteena on jatkaa dialogia kiertotalouden osaamisen parissa työskentelevien toimijoiden ja keskeisten ministeriöiden välillä. Lisäksi suunnitelmissa on sparrata osaamisen kehittämishankkeita ja tutustua lähemmin muutamaan valtakunnallisesti merkittävään hankkeeseen. Teemaryhmä kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuoden aikana. Teemaryhmällä on myös oma Teams-kanava ja sähköpostilista, joka helpottaa viestintää tapaamisten välillä.

”Jokaisessa tapaamisessa tärkeä osio on kuulumistenvaihtokierros, jossa kiertotalouden osaamisen parissa työskentelevät jakavat tietoa ajankohtaisista hankkeista, hankkeiden tuloksista ja muusta kehitystyöstä. Tavoitteena on tukea parhaiden käytäntöjen muodostumista ja jakamista toimijoiden välillä”, kertoo teemaryhmästä vastaava Annukka Berg Suomen ympäristökeskuksesta.

Osaaminen ja koulutus -teemaryhmän tulevat tilaisuudet ja tapaamiset
 • 11.03.2024 Teemaryhmän tapaamisen aiheina mm. Kiertotalouden osaamismerkistö -hanke sekä työ- ja elinkeinoministeriön kuulumiset
 • 21.05.2024 Kaikille avoin webinaari ja kasvokkain tapaaminen Helsingissä. KiSun kiertotalouskahvit ja Osaamisen superpäivä
 • Syksyllä (päivä ja teema vielä auki) teemaryhmän kolmas tapaaminen

Kunnat ja alueet -teemaryhmä

Kunnat ja alueet -teemaryhmän tavoitteena on tarjota hyviä toimintamalleja, törmäytystä ja yhteiskehittämistä kuntien ja alueiden kiertotaloustoimenpiteiden tueksi.

”Tavoitteena on kiertotalouden green dealin muutosalueilla tunnistettujen toimenpiteiden vaiheistaminen ja konkretisointi kunnissa ja alueilla. Tarkoituksena on jakaa tietoa ja taitoa toimijoiden kesken, paikantaa onnistuneita esimerkkejä sekä hahmottaa niiden pohjalta toimintamalleja”, kertoo teemaryhmän vastaava Okariina Rauta Motivasta.

Tapaamisten määrä ja teemat tarkennetaan yhdessä teemaryhmäläisten kanssa. Kevään tapaamisissa käydään läpi kokonaiskuvaa ja kartoitetaan kuntien tarpeita ja toimintaa. Tämän pohjalta valitaan seuraavan tapaamisen teema. Syksyn tapaamiset tarkentuvat, kun kiertotalouden green deal on käynnistynyt. Teemaryhmä toimii aktiivisesti Teams-ryhmässä, ja ryhmä on avoin kaikille.

Kunnat ja alueet -teemaryhmän tilaisuudet ja tapaamiset
 • 20.3.2024 Kestävä kuntatyö -verkostoitumisseminaari
 • 25.3.2024 Teemaryhmän ensimmäinen tapaaminen
 • 4.6.2024 Teemaryhmän toinen tapaaminen
 • 3.9.2024 Teemaryhmän kolmas tapaaminen
 • 19.11.2024 Teemaryhmän neljäs tapaaminen

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän tarkoituksena on muun muassa jakaa tietoa, verkottaa toimijoita sekä edistää uusien digitalisaatiota ja dataa hyödyntävien hankkeiden ja muiden avausten käynnistymistä kiertotalouden edistämiseksi. Järjestimme aiheeseen liittyen kahdet KiSun kiertotalouskahvit Datatalouteen liittyvä EU-sääntely (14.12.2023) ja Kiinnostavimmat dataa hyödyntävät kiertotalouskokeilut (1.2.2024) Näiden tapahtumien aineistot ovat Kiertotalous-Suomen tapahtumien aineisto -sivulla.

”Teemaryhmässä on tarkoitus tunnistaa digitaalisiin ratkaisuihin liittyviä kehitystarpeita sekä miettiä yhdessä, miten niitä voitaisiin ratkaista. Tavoitteemme on edesauttaa uusien kehityshankkeiden käynnistymistä ja siihen liittyen järjestämme hankeklinikan kesäkuussa”, kertoo teemaryhmän vastaava Paula Eskola Motivasta.

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmän tilaisuudet ja tapaamiset
 • 9.4.2024 klo 14─16 teemaryhmän kokous
 • Kesäkuussa (päivä vielä avoinna) hankeklinikka, jossa sparraajat auttavat uusien hankkeiden rakentamisessa ja suunnittelussa. Hankeklinikalle järjestetään haku, jossa halukkaat voivat kertoa suunnitelmistaan ja sparrauksen tarpeistaan.
 • Lisäksi syksyllä järjestetään toinen teemaryhmän kokous ja mahdollisesti uusi hankeklinikka.

Miten mukaan?

Tervetuloa mukaan kiertotalouden osaajat ja ammattilaiset. Jos haluat mukaan teemaryhmiin, lähetä sähköpostia osoitteeseen info@kiertotaloussuomi.fi ja kerro mihin ryhmään haluat liittyä.

Lisätietoa

Osaaminen ja koulutus -teemaryhmä

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Kunnat ja alueet -teemaryhmä

Okariina Rauta

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmä

Paula Eskola

johtava asiantuntija, Motiva Oy