Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi (KiSu) järjesti 5. kesäkuuta 2024 hankeklinikan, jossa oli tarjolla huippuasiantuntijoilta valmennusta kiertotalousnäkökulman terävöittämiseen, digiratkaisun muotoiluun, liikeidean tarkentamiseen ja rahoituksen hakemiseen. 

Hankeklinikan asiantuntijakaarti oli vaikuttava: Sitrasta, Business Finlandista, Suomen ympäristökeskuksesta, VTT:stä, ympäristöministeriöstä, EAKR vihreän siirtymän valtakunnallisesta koordinaatiohankkeesta, Motivasta ja Kiertotalous-Suomesta saapuneet ammattilaiset jakoivat näkemyksiään ja neuvojaan.

Mukana valmennuksessa oli laaja joukko start up -yrityksiä, ammattikorkeakouluja sekä yritys- ja teknologiakehittäjiä.

“Saimme mukaan todella kiinnostavia hankkeita ja ideoita. Moni idea oli kuitenkin vielä hyvin alkuvaiheessa ja tällaisesta sparrailusta on siten varmasti hyötyä. Tarvetta sellaiselle olisi laajemminkin”, kommentoi KiSun toinen vetäjä Annukka Berg.

Monissa hankkeissa etsittiin ratkaisuja erityisesti rakentamisen ja tekstiilien kiertotalouteen. Teknisten ratkaisujen saralla kiinnostusta herättivät erityisesti tuotepassit sekä digitaaliset markkinapaikat tai -alustat. Konkreettisia pohdinnan aiheita olivat muun muassa tekniset vaatimukset, standardit, integraatiot ja yhteensopivuus digiratkaisujen suhteen. Lisäksi rahoituksen saatavuus ja alustojen liiketoimintamallit herättivät keskustelua.

“Olemme tunnistaneet digiratkaisut ja datan laajemman hyödyntämisen keskeisiksi mahdollistajiksi kiertotaloudessa. Tilaisuus opetti, että useimmat toimijat painivat pitkälti samojen haasteiden parissa. Näiden ratkaisemiseksi tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä ja standardeja, tietoa asiakkaiden tarpeista, liiketoimintaosaamista, luottamuksen rakentamista sekä rahoitusta”, sanoi KiSun toinen vetäjä Paula Eskola.

Tapahtuma tarjosi osallistujille arvokasta tietoa ja uusia näkökulmia, ja se osoitti, kuinka tärkeää on tukea kiertotaloutta edistäviä hankkeita yhteisellä asiantuntemuksella ja yhteistyöllä.

Laaja-alainen yhteistyö tuo uusia näkemyksiä ja vahvistaa kiertotaloushankkeiden kehittymistä vahvemmiksi ja vaikuttavimmiksi.

Lisätietoa

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus