Siirry sisältöön

ECO3-yritysalueella kehitetään yhdessä bio- ja kiertotalouden liiketoimintaa ja innovaatioita teollisessa mittakaavassa. Kansallisesti merkittävä osaamiskeskittymä toimii myös demonstraatio- ja pilottiympäristönä.

Kolmenkulman yritysalueelle logistisesti erinomaiseen sijaintiin on rakentumassa teollisen mittakaavan uudenlainen ja monialainen bio- ja kiertotalouden liiketoiminta-alue, ECO3. Teollisen toiminnan ydin on muodostumassa yrityksistä, jotka kehittävät liiketoimintaa mm. ravinnekierroista, puuhun perustuvasta kiertotaloudesta, bioenergiasta ja -polttoaineista sekä teknisistä kierroista. Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy:n kautta tarjotaan ECO3-alueen yrityksille yhteistyötä, jaettuja resursseja, konsepteja, platform-palveluita ja yhteistä näkyvyyttä kansallisesti ja kansainvälisesti. Alue toimii samalla demonstraatio- ja pilottiympäristönä, jota kehitetään yhteistyössä kotimaisten ja ulkomaisten yritysten sekä korkeakoulujen kanssa.

Ekosysteemin toimijoita ovat Nokian kaupungin kehitysyhtiö Verte Oy (alueen kehitystoiminnan fasilitointi ja konseptikehitys), Nokian Vesi Oy (kaupungin jätevedenpuhdistuslaitos), Pirkanmaan jätehuolto (biojätteen ja lietteen mädätys biokaasuksi), Molok Oy (jätesäiliöt ja keräysratkaisut), Ecolan Oy (voimalaitostuhkapohjaiset lannoite- ja maarakennustuotteet), Kiertoketju Oy (pyrolyysiöljy kumimurskeesta ja muovista) ja NoWaste Oy (kumijätteen murskaus ja myynti). Alueelle ovat sijoittuneet myös Outotec, Leppäkosken Sähkö, NCC sekä Nokian keskustan läheisyyteen Nokian renkaat (kumimurske). Verte tekee tutkimus- ja kehitysyhteistyötä VTT:n, TUT:n ja TAMK:n kanssa mm. hiilidioksidin talteenottokonseptien kehittämisessä. Pirkanmaan liitto tukee kiertotalouden kehittämistä alueelle hankkeiden ja strategiayhteistyön kautta Verten kanssa.