Siirry sisältöön

Kiertotalouden kehittämisalusta EcoSairila keskittyy yhdyskunnan jätevirtoihin ja näihin liittyviin liike-, tki- ja koulutustoimintoihin. Yritykset voivat käynnistää tuotannollisen toiminnan hyödyntäen alueen vahvuuksia; materiaaleja, ravinteita, uusiovettä, kohdennettuja ympäristö- ja yrityspalveluita, lupamenettelyjä ja velvoiteseurantaa helpottavaa ympäristötietoalustaa sekä teolliseen toimintaan soveltuvia tontteja. EcoSairilan terävin kärki on vesihuollon kiertotalouteen ja digitalisaatioon keskittyvä Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus. 

EcoSairila tarjoaa palvelevan innovaatioekosysteemin yrityksille, jotka sijoittuvat alueelle kehittääkseen uutta. Yritys voi keskittyä yksinomaan kehitystyöhön tai tuoda sen tuotannollisen toimintansa rinnalle. EcoSairilassa yritysten toiminnan tukena ja kasvun mahdollistajina ovat monipuolinen ja moderni TKI-infrastruktuuri TKI-palveluineen, vahvat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yritysten ja TKI-toimijoiden verkostot. EcoSairila tarjoaa vahvan tuen uusien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen ja kaupallistamiseen. EcoSairila palvelee myös alueen asukkaita ja yrityksiä monipuolisin kiertotalous- ja jätehuoltopalveluin. Alueella toimii pientuojien vastaanotto- ja lajittelukeskus Kieppi, jossa jätehuoltopalvelun lisäksi otetaan vastaan lahjoituksina uusiokäyttöön soveltuvia tuotteita, kuten huonekaluja ja kodin elektroniikkaa. Vesihuollon kiertotalouteen ja digitalisaatioon keskittyvä Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskus tarjoaa yrityksille TKI- ja koulutuspalveluita sekä mahdollisuuden hyödyntää ainutlaatuista testaus- ja pilotointiympäristöä.