Siirry sisältöön

Envi Grow ekoteollisuuspuisto kierrättää materiaaleja, energiaa, kokemusta ja tietotaitoa liittyen jätehuoltoon sekä ruoka- ja rakennusteollisuuteen. Suljettuihin kiertoihin pohjautuva järjestelmä hyödyttää sekä ympäristöä että paikallistaloutta.

Suljetun järjestelmän tai kiertomallin yhteisvaikutus tekee Envi Grow Parkin toiminnoista tehokkaita ja ympäristöä säästäviä. Lisäksi keskus hyödyntää johtavien teknologisen innovaation alan toimijoiden muodostaman klusterin huipputason tutkimusta ja ympäristöosaamista. Näin osaamista ja informaatiota ”kierrätetään” yhdessä materiaalien, jätetuotteiden ja energian kanssa. Ekoteollisuuspuiston olemassa oleviin ja kehittyviin toimintoihin sisältyvät luomuelintarvikkeiden paikallinen tuotanto suurissa moderneissa kasvihuoneissa, kasvillisuuspeitteiden (nurmen) ja biolannoitteiden tuotanto, biokaasun, bioetanolin ja synteettisen dieselin tuotanto liikennepolttoainekäyttöön, biokaasusta erotetun hiilidioksidin käyttö, bioenergiaa käyttävä teollinen vesiviljely ja elintarviketeollisuuden sivutuotteiden innovatiivinen kierrätys ja uudelleenkäyttö. Tehokkaat aluejakoratkaisut ja yhtenäinen elinkeinoelämän kehitysmalli edistävät innovaatiota ja kestävää kasvua Etelä-Suomessa. Envi Grow Park -ekoteollisuuspuiston asiantuntijat ovat erikoistuneita kierrätykseen ja jätteen käsittelyyn tai he toimivat kierrätettyjen materiaalien ja uusiutuvan energian parissa. Biometaania käytetään tankkaukseen ja lasivillapohjaisten eristemateriaalien valmistuksessa, ja paikallisen lämmön ja sähkön yhteistuotantoyksikön biokaasusta tuottamaa vihreää sähköä käytetään painotalossa.