Siirry sisältöön

Eteläporttiin, Jyväskylän alueelle, rakentuu Euroopan modernein valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti on inspiroiva kehittämis- ja kehittymisympäristö yrityksille ja osaaville työntekijöille.

Vielä kehittyvä alue. Valmistavan teollisuuden digitaalinen palvelukeskittymä. Eteläportti tarjoaa teollista valmistusta ja sitä tukevia palveluita tarjoaville yrityksille uuden ajan älykkään teknologiaympäristön. Eteläportti edistää resurssien viisasta käyttöä, kiertotaloutta ja vähähiilisyyttä sekä kokoaa verkostoja siivittämään yritysten menestystä. Eteläportissa yhdistyvät tutkimus ja tuotekehitys, uusin suunnittelu- ja valmistusteknologia, digitalisaatio, sekä toimintaa tukevat palvelut (kokoonpano, logistiikka, huolto).