Siirry sisältöön

Suomen tekoälykeskus (Finnish Center for Artificial Intelligence FCAI) on osaamiskeskittymä, joka kokoaa yhteen huippututkijoita sekä teollisuuden ja julkisen sektorin toimijoita ratkomaan tosielämän ongelmia niin olemassaolevan tekoälyosaamisen kuin kokonaan uusien tekoälymenetelmien avulla.

Visio on kehittää aidosti älykkäitä tekoälyjä, jotka toimivat todellisten ihmisten kanssa epätäydellisessä maailmassa (Real AI for Real People in the Real World). FCAI on yksi Suomen Akatemian nimeämistä lippulaivoista ja keskeinen toimija Suomen tekoälyohjelman toteuttamisessa: teollisuuden, terveydenhuollon ja työelämän uudistamisessa sekä tutkimukseen perustuvien innovaatioiden käyttöönotossa. Tutkimus tähtää tekoälyyn, joka pystyy sekä oppimaan että suunnittelemaan ja joka toimii yhteistyössä ihmisten kanssa monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Tutkimuksen kolme avainongelmaa ovat datatehokkuus, ymmärrys sekä luottamus ja etiikka. Vastaamalla näihin kolmeen suureen tekoälyn kehityksen haasteeseen, FCAI tekee korkeatasoista, uraauurtavaa tutkimusta ja luo siitä kumpuavaa laajaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 

Vastuutaho: Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT