Siirry sisältöön

Jyväskylän yliopisto ja Luonnonvarakeskus aloittivat kiertotalouden kehityshankkeen, jossa jäte- ja sivuvirroista kehitetään uudella tavalla raaka-aineita. Biojätteestä tuotetaan happoja metallien talteenottoon – prosessissa syntyy myös lannoitetta.

Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke avasi uusia liiketoimintamahdollisuuksia Keski-Suomeen ja lisää myös Suomen teollisuuden raaka-aineiden omavaraisuutta. Kehitettävä menetelmä perustuu anaerobiseen käymisprosessiin ja hydrometallurgiaan. KIRE-projektin tavoitteena on hyödyntää useampaa sivuvirtaa, jotta syntyvän jätteen määrä jäisi mahdollisimman pieneksi sekä raaka-aineita saataisiin hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. Biojätteestä tuotetaan anaerobisen käymisprosessin avulla biokaasua ja sivutuotteina syntyy orgaanisia happoja sekä mädätejäännöstä. KIRE-projektissa tutkitaan esimerkiksi, voiko jätemagneeteista ottaa talteen harvinaisia maametalleja biokaasulaitoksen sivuvirroilla sekä voiko biokaasulaitoksen sivutuotetta, mädätejäännöstä, hyödyntää voimalaitoslentotuhkan kanssa lannoitevalmisteena.