Siirry sisältöön

Yritysten kiertotalousliiketoiminnan edistämiseksi Oulun seudulla on perustettu kiertotalousklusteri. Se toimii yritysten avoimena ekosysteeminä edistäen yritysten välistä yhteistyötä ja luoden tiiviin rajapinnan julkiseen sektoriin ja tutkimuslaitoksiin.

Kiertotalousklusterin sisällä muotoutuu erilaisia teemaryhmiä mm. mukana olevien yritysten pohjalta. Tällä hetkellä vahvat painopisteet ovat 1) Rakentamisen ja purkamisen kiertotalous, 2) Kestävä ruokajärjestelmä ja biokierrot sekä 3 Muut materiaalikierrot ja kierrätys (muovi ja tekstiili). Oulun seudun erityispiirre on vahva ICT-sektori, joka tarjoaa mahdollisuuden löytää digitaalisen ratkaisun tarjoajia osaksi kiertotalousratkaisuja. Digitaalisuus kulkeekin läpileikkaavana teemana klusterissa ja tavoitteena on edistää älykkäiden kiertotalousratkaisujen syntymistä. Klusteri auttaa klusteriyrityksiä löytämään asiakkaita ja yhteistyökumppaneita one-to-one-esittelyjen kautta, järjestämällä matchmaking-tapahtumia, pitchaussessioita, delegaatiovierailuja ja messuvierailuja. Klusteri yhdistää yrityksiä keskenään ja tutkimuslaitosten kanssa kiihdyttääkseen innovaatioita ja kehitystyötä kiertotalousratkaisuiden synnyttämiseksi. Se jakaa kiertotalouteen liittyvää tietoa ja osaamista.