Siirry sisältöön

Kokkola Industrial Park (KIP) on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. 

Kokkolaan on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä. Alueen tuotannolliset yritykset toteuttavat yritysten välistä synergiaa tuotantoprosesseissaan sekä niissä syntyvien sivutuotteiden jatkokäsittelyssä. Näin materiaali- ja energiavirrat tehostuvat ja prosessijätteen määrää voidaan vähentää huomattavasti. Uusia keinoja mietitään jatkuvasti entistä tehokkaamman kiertotalouden edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Kokkola Industrial Parkia pidetään Suomen ja koko Euroopan mittakaavassa kiertotalouden edelläkävijänä. Alue tekee myös tiiviisti yhteistyötä muiden teollisuusalueiden kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisesti.