Siirry sisältöön

Alueella toimii LABIO Oy:n biokaasu- ja kompostointilaitos, Tarpaper Recycling Finland Oy:n kattohuopajätteen käsittelylaitos, Gasum Oy:n biokaasun jalostuslaitos, NCC Roads Oy:n asfalttiasema sekä mullanjalostusasema. Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy koordinoi.

Kujalan jätekeskuksessa Lahdessa vastaanotetaan, välivarastoidaan, käsitellään, hyödynnetään, siirtokuormataan ja loppusijoitetaan yhdyskuntien ja tuotantotoiminnan jätteitä.

Materiaalivirtojen ympärille on rakentunut teollisia symbiooseja, joissa toisen jäte on toisen raaka-aine. Kujalan alueesta on muodostunut Suomen tärkein kierrätysalan yritys- ja innovaatiokeskittymä.