Siirry sisältöön

Lounais-Suomessa sijaitseva ekoteollisuuspuisto keskittyy sähköistymisessä tarvittavien teknologiametallien ja -kemikaalien jalostukseen sekä teknologiametallituotteisiin. Ekoteollisuuspuistoa täydentää Porissa sijaitseva massiivinen Peittoon kierrätyspuisto, joka tarjoaa teollisuudelle mahdollisuuden laajamittaiseen sivuvirtojen käsittelyyn, varastointiin ja loppusijoitukseen. 

Meri-Porin alueen kiertotalous- ja energia-alan yritykset käsittelevät muun muassa jätteenpolttolaitosten tuhkaa, puu- ja biomassoja sekä sähkö-, elektroniikka- ja metallijätteitä. Kierrätystuotteita ja uusioraaka-aineita valmistuu niin metalli-, kemian- kuin maanrakennusteollisuudenkin tarpeisiin. Alueesta on muodostunut merkittävä teollisen mittakaavan kierrätysliiketoiminnan keskus, joka tarjoaa ainutlaatuisia kasvun ja sijoittumisen mahdollisuuksia monenlaiselle liiketoiminnalle. 

Porin seudun teknologiametalliklusterin ydin koostuu kolmesta metallinjalostukseen keskittyvästä teollisuuspuistosta, joita tukee vahva automaatio-, kemian- ja konepajateollisuus. Alueella valmistettavat teknologiametallit kupari, nikkeli, kulta, hopea, koboltti sekä jatkojalostetut tuotteet, kuten johteet, magneetit ja akkukemikaalit ovat keskeisiä rakennusaineita yhteiskunnan sähköistymisessä. Uusiutuvan energian tuotanto ja varastointi, sähköistyvä liikenne sekä digitaalisuus vauhdittavat teknologiametallien ja jatkojalosteiden kysyntää globaalisti.