Siirry sisältöön

Smart Chemistry Park on innovaatioalusta ja verkosto startupeille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka tuovat uusia ratkaisuja bio- ja kiertotalouteen. Yritysten liiketoiminnan ytimessä on teollisten sivuvirtojen ja biomassan jalostaminen uusiksi tuotteiksi ja materiaaleiksi eri teollisuudenaloille.

Smart Chemistry Park tukee tutkimuslähtöistä yritysyhteistyötä ja pk-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Toiminta tehdään tiiviissä yhteistyössä alueellisesti ja kansallisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa mahdollistaen yritysten pääsyn mukaan tuotekehitysprojekteihin. Smart Chemistry Parkissa on sijoittuneena 10 kemian- ja prosessiteollisuuden yritystä ja sen tiiviissä yhteistyöverkostossa on 60 yritystä. Se tarjoaa yrityksille laboratorio-, pilotointi- ja toimistotiloja. Verkoston yritykset pääsevät osaksi laajaa julkisen sektorin, yliopistojen ja yritysten yhteistyöverkostoa.

Vastuutaho: Turku Science Park Oy