Siirry sisältöön

Tampereen ja Kangasalan rajalla sijaitseva Tarasten alue on kehittymässä seudullisesti merkittäväksi kiertotalouskeskukseksi. Alueella sijaitsee Tammervoiman hyötyvoimalaitos sekä Pirkanmaan jätehuollon jätteenkäsittelykeskus.

Tarastenjärven alueen keskiössä ovat materiaalivirtojen kierrätys ja biotalous. Tarastenjärven yritysalue sijoittuu jätteenkäsittelyalueen välittömään läheisyyteen ja alueelta on yhteys Tammervoiman hyötyvoimalaitokseen. Alueelle on varattu tilaa myös bioenergian tuottajille sekä muulle toiminnalle missä keskeinen logistinen sijainti on tärkeää. Jätettä syntyy Pirkanmaan kasvualueella entistä enemmän ja tarvitaan alue- ja palvelukokonaisuuksia joilla materiaalien vastaanotto, välivarastointi ja käsittely voidaan hoitaa turvallisesti, tehokkaasti ja vastuullisesti. Tarasten Kiertotalousalue vastaa tähän tarpeeseen mahdollistamalla eri materiaalien vastaanoton, varastoinnin ja käsittelyn alueellaan laitosmaisesti tai kenttätoimintona. Alueen katujen, tonttien ja suojarakenteiden rakentamisessa hyödynnetään merkittävä määrä kiertotalousmateriaaleja, samoin alueella hyödynnetään materiaalipankkimallia jo esirakentamisesta lähtien.