Siirry sisältöön

Telaketju on tekstiilin kierrätystä edistävä yhteistyöverkosto. Se kehittää poistotekstiilin keräystä, lajittelua, jatkojalostusta ja kiertotalouteen perustuvia liiketoimintamalleja.

Telaketju-verkosto on monitahoinen kokonaisuus, jossa tarvitaan monia eri toimijoita. Mukana on poistotekstiilin kerääjiä ja jalostajia, esiprosessointia ja automatisoitua lajittelua kehittäviä tahoja, lopputuotteita hyödyntäviä yrityksiä, sosiaalista työtä järjestävien työkeskuksia, jätelaitoksia, hyväntekeväisyysjärjestöjä ja kaupunkeja. Yhteistyössä alan toimijoiden kanssa kehitetään kotimaiseen osaamiseen perustuvaa ekosysteemiä, jossa monialaisella yhteistyöllä luodaan uutta, vahvaa teollisuutta.

Päätoimijat: LSJH, Turun AMK, VTT