Siirry sisältöön

Uudenmaan kiertotalouslaakso on eri alojen asiantuntijoiden, yritysten, kuntien ja organisaatioiden yhteisö. Hankkeet, joiden tarkoituksena on nostaa Uusimaa kiertotalouden mallialueeksi.

Esiselvityshanke valmistunut 2021. Jatkohanke käynnissä 2022. Kiertotalouslaakson tavoitteena on rakentaa yhteistyötä eri toimijoiden välille. Esiselvityshankkeen avulla luotiin myös kuvaa kiertotaloudesta Uudellamaalla nyt ja tulevaisuudessa. Mitkä ovat Uudenmaan vahvuudet kiertotalouden saralla, miten kiertotaloutta mitataan alueellisesti ja millä kiertotalouden osa-alueilla on hyödyntämätöntä potentiaalia? Tutkimusten tuloksia hyödynnämme Uudenmaan kiertotalouslaakson suunnittelussa. Jatkohanke tuottaa Uudellemaalle uutta yhteistyöhön pohjautuvaa kiertotaloustoimintaa, tekee jo käynnissä olevan kiertotalouden tekemisen ja kehityksen näkyväksi, ja nostaa Uudenmaan maakunnan kiertotalouden mallialueeksi.

Hanketta koordinoi Green Net Finland ry, ja toteutuksessa mukana ovat CLIC Innovation Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, sekä Uudenmaan liitto. Hankkeeseen osallistuu työpajojen ja muun yhteistyön kautta Uudenmaan alueen kuntia, yrityksiä, kehitysyhtiöitä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Yhteistyötä tehdään mm. Vantaan kaupungin, Helsingin kiertotalousklusterin, Circular Economy Goes East and West-hankkeen ja KUUMA-seudun kanssa.