Siirry sisältöön

Hankkeessa kehitetään Helsingin kaupungille ja tarkasteltavan alueen toimijoille toimintamallia ja työkaluja, joilla voidaan edistää kiertotalous- ja vähähiilisyystavoitteita ja tunnistaa digitaalisten ratkaisujen ja datan tuomat hyödyt tavoitteiden saavuttamisessa.

Vattuniemen alueella Lauttasaaressa tullaan purkamaan 16 kiinteistöä vuosina 2022–23. Hankkeessa kehitetään purkumateriaalien ja rakennusosien kierrätykseen datan hyödyntämiseen perustuvaa toimintamallia ja edesautetaan pilottikohteen materiaalikierrätystä. Hankkeessa selvitetään, miten ennakoiva suunnittelu parantaa hyötykäyttöä, mitä lisäarvoa purkukartoitustietojen keskitetyllä hallinnalla saadaan ja mitä muuta etua voidaan saada datan tehokkaammalla hyödyntämisellä. Samalla kehitetään materiaalikierron alustaekosysteemin konseptia vastaamaan purkutoiminnan ja uusiomateriaalien hyödyntämisen tarpeita.

Vastuutaho: Motiva