Siirry sisältöön

Tilaisuudessa kerrottiin verkoston toiminnasta, esiteltiin Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu ja suunniteltiin työpajoissa toimintaa yhdessä sidosryhmien kanssa. Tilaisuudessa esiteltiin lyhyesti myös kiertotalouden tilannekatsaus.

Katso tilaisuuden tallenne

Kiertotalous-Suomen lanseeraustilaisuus 27.9.2022

Kiertotalous-Suomi sai vauhtia lanseeraustilaisuudesta

Kiertotaloudella on merkittävä rooli ekologisessa jälleenrakennuksessa, muistutti Taina Nikula ympäristöministeriöstä heti lanseeraustilaisuuden ensimmäisessä puheenvuorossa. Suomen kiertotalousohjelman alla on käynnissä tiekarttaprosessi, jossa kunnat, maakunnat, keskeiset toimialat ja yritykset etsivät vaikuttavimmat askeleet, jotka tarvitaan luonnonvara- ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Näiden toimien jalkauttamisessa Kiertotalous-Suomella on iso rooli – osaamisverkosto tuo yhteen toimijoita, jakaa tietoa ja ratkaisee pullonkauloja.

Kiertotalous-Suomen toimintaa on kehitetty yhdessä eri toimijoiden kanssa jo keväästä 2022 saakka. Konkreettiset osaamisverkoston tarjoamat palvelut määritellään yhdessä loppuvuoden aikana, kertoi Petrus Kautto Suomen ympäristökeskuksesta. Kiertotalouden alalla tapahtuu nyt todella paljon eri puolella Suomea. Kiertotalous-Suomen tehtävänä onkin varmistaa, että hyvät ratkaisut leviävät laajalle niin kunta- kuin yrityskentällä.

Suunnitelmallisuus, osaaminen ja yhteistyö nousevat esille kiertotalouden tilannekatsauksessa keskeisinä kiertotalouden tekijöinä, kertoi Janne Keränen Motivasta. Kaupunkien kiertotaloussuunnitelmat, julkisten toimijoiden ohjelmat ja tiekartat sekä yksityisten tahojen toimenpidesuunnitelmat luovat hyvää pohjaa kiertotalouden edistämiselle. Kiertotalouden seurantaa ja indikaattoreita tarvitaan suunnan näyttäjinä. Kiertotalouden osaamista tulee vahvistaa niin tavallisten kansalaisten kuin ammattilaisten suuntaan.

Palveluita rakennetaan ja tietoa kartutetaan yhdessä

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelun tavoitteena on toimia sateenvarjona, joka kokoaa alleen kiertotalouden toimijoita ja tietoa, kertoi Tiina Rintanen Motivasta. Palvelusta löytyy tietoa muun muassa kiertotalouden sääntelystä, hyödyistä ja kiertotalouden tilannekatsaus. Keskeisiä työkaluja on koottu sivuille niin, että niitä löytää helposti hakutoiminnon avulla. Sivulle nousee myös ajankohtaista tietoa uutisten, artikkeleiden ja blogien muodossa. KiSun sivulla on tällä hetkellä kolme kumppanisivustoa: Materiaalitori(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun), Teolliset symbioosit(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) ja Circular Design.(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)

llkka Hippinen Motivasta kertoi Kiertotalous-Suomen alla toimivasta Teollisten symbioosien palvelusta. Se on yhteistyömalli, jossa autetaan yrityksiä tai muita organisaatioita hyödyntämään toistensa resursseja: tiloja, materiaalivirtoja, kuljetuksia jne. Tukea teollisten symbioosien edistämiseen tarjotaan maakuntatasolla nimettyjen aluekoordinaattorien toimesta. Materiaalitori taas on toinen Kiertotalous-Suomen yhteydessä toimiva palvelu, jossa on mahdollista etsiä ja tarjota esimerkiksi sivuvirtoja, ylijäämiä, sekä hyödynnettäviä jätteitä, sekä ilmoittaa kiertotalouteen liittyvistä asiantuntijapalveluista.

Circular Design -ohjelma on tärkeä osa Kiertotalous-Suomea ja kansallista kiertotalousohjelmaa, kertoi Paula Fontell Ethica Oy:stä. Ohjelma tarjoaa tuote- ja palvelukehitystä yrityksille, joilla on omaa tuotesuunnittelua tai -kehitystä. Circular Design -ohjelma alkaa vuoden 2023 alussa ja se on maksuton. Ohjelma toteutetaan yhdessä Design Forum Finlandin ja useiden muiden kumppanien kanssa. Ohjelmaan voi ilmoittautua mukaan 13.10.2022 saakka.

Kiertotalous-Suomi tulee tarjoamaan useita palveluja kiertotalousalan toimijoille, muistutti Hanna Savolahti SYKEstä. Esimerkiksi Kohtauttamo tuo yhteen alan toimijoita yhteen. Teemaryhmissä kehitetään kiertotaloutta tietyn alan tai aihepiirin parissa. Ratkaisuralleissa taas etsitään ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin asiantuntijoiden avulla. Tuloksena voi syntyä muun muassa suosituksia, toimintamalleja tai konkreettisia hankeideoita.

Okariina Rauta Motivasta muistutti lopuksi, että KiSun palveluihin ja toimintaan on monta tapaa osallistua. Voit esimerkiksi hyödyntää verkkopalvelua, ottaa yhteyttä asiantuntijoihin, ilmiantaa itsesi kiertotalouden toimijana, osallistua tapahtumiin, seurata uutiskirjettä sekä antaa asiantuntijatukea innovaatio- ja kehitystyössä.

”Tapahtumaan osallistui huikea määrä ihmisiä, paikalla oli noin 100 ja etäyhteyden kautta vajaa 300 henkilöä. Tämä varmasti osoittaa, että tarvetta tällaiselle kokoavalle ja yhteistyötä edistävälle verkostolle on. Toivomme aktiivista osallistumista myös jatkossa, kun lanseerauksen jälkeen lähdemme käynnistämään ja jatkokehittämään KiSun palveluita yhdessä toimijoiden kanssa”, toteaa Paula Eskola Motivasta.

Lue lisää aiheesta

Kiertotalous-Suomi lanseerattiin Oodissa – ”Toivottavasti tähän verkostoon kuuluu tulevina vuosina puoli Suomea” (Uutinen 27.9.2022, uusiouutiset.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Tilaisuuden yhteenveto

Tilaisuuden esitykset

Kiertotalous-Suomen tiimiläisiä lanseeraustilaisuudessa Oodissa, Helsingissä 27.9.2022. Kuvaaja: Kaarina Kaminen