Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi tasoittaa yritysten tietä kohti kiertotaloutta

Ketterimmät yritykset ovat jo siirtyneet kiertotalouteen tai luoneet uutta kiertotalousliiketoimintaa. Osassa yrityksiä kiertotalous on vakiintumassa osaksi toimintaa ja joissain yrityksissä vasta perehdytään asiaan. Kiertotalous-Suomi helpottaa yrityksiä oman kiertotalouspolkunsa löytämisessä ja jakaa ajankohtaista tietoa kiertotaloudesta. Lue artikkelista, mitä hyötyä Kiertotalous-Suomesta on yrityksille.

Datapalvelut ja EU:n datasääntely uudistavat kiertotaloutta

Datatalouden pelisäännöt uudistuvat Euroopan unionissa. Miten sääntely muuttaa toiminnan ehtoja? Mitä mahdollisuuksia se tuo tullessaan? Mitä pitäisi tietää, kun kehittää dataa hyödyntäviä kiertotalousratkaisuja? Mitkä ovat digitaalisuuden ja datan tuomat hyödyt kiertotaloudelle? Näihin kysymyksiin vastasivat Sitran ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n asiantuntijat KiSun kiertotalouskahveilla. Kokosimme keskeisistä asioista koosteen.

Kiertotalous on ratkaisu moneen – Kiertotalous-Suomi tarjoaa tietoa ja tukea

Kiertotalous on arkipäivää lähitulevaisuudessa ja siitä hyötyvät yksilöt, ympäristö ja yritykset. Juuri vuoden täyttänyt Kiertotalous-Suomi tarjoaa tietoa ja tukea siirtymisessä kiertotalousyhteiskuntaan. Kun kansalliset kiertotalousskenaariot julkaistaan tämän vuoden lopulla, Kiertotalous-Suomelle kaavaillaan merkittävää roolia niiden toteutuksen tukemisessa.

Tekstiilien tuottajavastuu tulossa jätedirektiivin myötä – muutoksia tekstiilien parissa toimiville

Jätedirektiivin uudistus tuo muutoksia kaikille tekstiilien parissa toimiville. Tekstiilien valmistajille ja maahantuojille on tulossa tuottajavastuu tekstiilituotteiden koko elinkaarelta. Muutokset koskevat myös tekstiilien uudelleenkäyttöorganisaatioita jätelaitoksista kierrättäjiin. KiSun kiertotalouskahveilla kuultiin jätedirektiiviehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista eri toimijoihin.

Kiertotalouden osaaminen pullonkaulana – KiSun kiertotalouskahvit 1.6.2023

Kiertotalouden osaaminen on tunnistettu yhdeksi pullonkaulaksi kiertotalouden laajamittaisessa toteutumisessa. Millä toimilla KiSu edistää kiertotalouden osaamisen kasvua valtakunnallisesti? Mitä kaikkea muuta ajankohtaista on meneillään osaamiseen liittyen ja mitä oikein tarkoitetaan kiertotalouden osaamismerkeillä?

Rahoitusta kiertotalouden edistämiseen –KiSun kiertotalouskahvit

Kiertotalouden rahoituksesta keskusteltiin KiSun kiertotalouskahveilla. Mitä rahoitusmahdollisuuksia on kiertotalouden toteuttamiseen? Mitkä toimijat rahoittavat kiertotalouden edistämiseen tähtääviä toimia? Mistä eri lähteistä on saatavilla tietoa rahoituksesta? Miten vihreän siirtymän rahoitus EAKR etenee?