Siirry sisältöön

Kiertotalouden edistämiseen tarvitaan uudenlaista yhteistyötä. Tarvitsemme eri toimijoiden kohtaamisia, missä on mahdollista jakaa tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä. KiSun kiertotalouskahvit ja Rakentamisen ratkaisurallit järjestetään maalis- ja huhtikuussa.

Kiertotalous-Suomen keskeisiä tehtäviä ovat tiedon jakaminen ja verkostoitumisen edistäminen. Kiertotalous-Suomi edistää kohtaamisia eri palveluiden ja tapahtumien avulla. Kohtaamispaikkoja kiertotalouden edistämiseen tänä keväänä ovat muun muassa KiSun eri teemaryhmät ja tapahtumat, kuten Rakentamisen ratkaisuralli. KiSun kiertotalouskahvit tarjoavat myös tilaisuuden kohtaamiseen sekä väylän päästä mukaan Kiertotalous-Suomen toimintaan.

”Katsomme Kiertotalous-Suomessa asioita kansallisen tason sekä kattavasti eri toimijoiden näkökulmasta. Kohderyhmämme on laaja yrityksistä julkisen sektorin toimijoihin ja tutkimuslaitoksista oppilaitoksiin. On tärkeätä, että eri toimijat löytävät toisensa ja voivat yhdessä etsiä ratkaisuja kiertotalouden haasteisiin. Vain tekemällä uudella tavalla yhteistyötä voimme tehokkaasti edetä kiertotaloudessa”, sanoo Paula Eskola, Kiertotalous-Suomen palvelukeskuksesta.

Teemalliset KiSun kiertotalouskahvit

KiSu-kahvit käynnistyvät maaliskuussa ja tavoitteena on tuoda eri toimijoita yhteen keskustelemaan eri teemoista. Keväällä teemoina ovat rahoitus, osaaminen, kuntien ja alueiden kiertotalous sekä digitaaliset ratkaisut.

KiSu-kahvit ovat yksi väylä päästä selville mitä Kiertotalous-Suomi tekee, kuulla, miten voi osallistua ja hyötyä KiSun toiminnasta, sekä vaikuttaa siihen, miten kehitämme toimintaa eteenpäin.

Ratkaisuralli kiinteistö ja rakennusalan toimijoille

Kiinteistö- ja rakennusalan käytännön haasteista ratkaistaan Kiertotalos-Suomen ja Green Buildin Coucilin Finlandin yhdessä järjestämissä virtuaalisissa työpajoissa.

Työpaja 1. Rakennusten ja alueiden väliaikaiskäyttö 20.3.2023 9–12. Aiheina rakennusten väliaikaiskäytön hyödyt, riskit ja erilaiset väliaikaiskäyttöratkaisut.

Työpaja 2: Rakennusten osittainen purkaminen 27.3.2023 klo 9–12
Aiheina osittaisen purkamisen hyötynäkökulmat täydelliseen purkamiseen verrattuna. Huomioon otettavat seikat rakennusten osittaisessa purkamisessa ja prosessin selkeyttäminen.

Työpaja 3: Kiertotalouden tontinluovutus 5.4.2023
Aiheena tontin luovutus ja kilpailutus kiertotalousnäkökulmat huomioiden.