Siirry sisältöön

Kiertotalous pitäisi nostaa keskiöön tulevaisuudessa tehtäessä suunnitelmia valtionhallinnossa, kunnissa, alueilla ja yrityksissä. Kiertotalous-Suomi (KiSu) on kansallisen kiertotalousohjelman mahdollistama kiertotaloustiedon ja verkostoitumisen solmukohta, joka on nyt vuoden ajan yhdistänyt eri kiertotalouden toimijoita ja tiedon lähteitä sekä tarjonnut tietoa ja tukea siirtymisessä kiertotalousyhteiskuntaan.

”Euroopan unioni luotsaa eurooppalaista taloutta kestävämpään suuntaan. Suomessa ei ole vielä herätty siihen, miten voimakkaasti esimerkiksi tuleva ekosuunnitteluasetus digitaalisine tuotepasseineen, vihreiden väittämien direktiivi ja korjaustoimintaa vauhdittavat aloitteet saattavat muuttaa taloutta”, toteaa Kiertotalous-Suomen vetäjiin kuuluva Paula Eskola Motivasta.

Kiertotalous – mahdollisuus ja välttämättömyys

Kiertotalous on välttämätöntä ilmastonmuutoksen torjunnalle, sillä noin puolet ilmastoa lämmittävistä päästöistä liittyy raaka-aineiden ottoon ja jalostamiseen. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa ovat näyttäneet tarpeen strategisen omavaraisuuden kasvattamiselle Suomessa.

Kiertotaloudella voidaan ratkoa monia tämän ajan keskeisiä haasteita. Siksi myös EU ajaa sitä nyt niin voimakkaasti.

Suomi on ollut edelläkävijä kiertotalouden strategioiden luomisessa, mutta luonnonvarojen kulutus on maassamme henkeä kohden korkeimpia Euroopassa.

“Käytämme jopa kymmenen kertaa enemmän luonnonvaroja kuin kestävä taso sallisi. Lisäksi materiaalien kiertotalousaste ja jätteiden kierrätysaste ovat Suomessa alle EU:n keskiarvon”, sanoo kansallista kiertotalousohjelmaa luotsaava Taina Nikula ympäristöministeriöstä.

Suomen kansallisessa kiertotalousohjelmassa(siirryt toiseen palveluun) kiertotaloudesta halutaan kivijalka koko maan taloudelle vuoteen 2035 mennessä. Yksi ohjelman toimenpiteistä on Kiertotalous-Suomi.

”Siirtyminen kiertotalousyhteiskuntaan on mahdollisuus sekä luoda uutta liiketoimintaa ja työtä että lisätä varautumista maailman kriiseihin. Kiertotalous ei ole pelkästään teknologinen ratkaisu, vaan vaatii tuotteiden ja yhteiskunnan suunnittelua mahdollistamaan kiertotalouden mukaiset ratkaisut sekä uudenlaisia verkostoja. Kiertotaloudessa yhteistyön tekeminen yli sektoreiden ja alueiden sekä tiedon sujuva jakaminen ovat aivan keskiössä”, jatkaa ympäristöneuvos Taina Nikula.

Meillä on kaikki mahdollisuudet olla edelläkävijöitä kiertotalousyhteiskuntaan siirtymisessä, kunhan kehittämme yhteistyössä innovatiivista otetta sekä osaamista kiertotaloudessa – Taina Nikula.

Kiertotalous-Suomi auttaa lunastamaan kiertotalouden mahdollisuudet

“Monet yritykset ovat havahtuneet siihen, että kiertotalous on mahdollisuus uuden liiketoiminnan luomiseen”, Paula Eskola Motivasta kertoo. Esimerkiksi kierrätysmateriaaleihin keskittyvien laitosinvestointien ja teollisten symbioosien edistämisen lisäksi tarvitaan palveluliiketoiminnan kuten jakamis- ja korjauspalveluiden kehittämistä.

Nyt vuoden vanha Kiertotalous-Suomi, tuttavallisemmin KiSu, kasvaa ja kehittyy koko ajan. Suositut KiSun kiertotalouskahvit kokoavat kiertotalouden osaajat ja siitä kiinnostuneet ajankohtaisten teemojen pariin. Kiertotalouden digitaaliset ratkaisut, osaaminen ja kunnat ja alueet -teemaryhmissä aiheen asiantuntijat jakavat tietoa ja suunnittelevat toimenpiteitä aihealueen kehittämiseen. Ensi vuoden alussa käynnistyvälle kiertotalouden green dealissä on kaavailtu KiSulle merkittävää roolia green dealin tukemisessa.

”Kiertotalouden teema on hyvin moninainen ja siihen liittyvä tieto on ollut tähän asti hajallaan. KiSu toimii osaamisen ja tiedon solmukohtana. Toimijat löytävät sieltä tarvitsemansa informaation ja linkit lisätiedon lähteille. Tärkeätä on myös, että eri toimijat kohtaavat ja tietoa ja osaamista jaetaan. Haluamme edistää eri toimijoiden kohtaamisia ja uusien toimintatapojen luomista”, toteaa Annukka Berg, Suomen ympäristökeskuksesta.

Kiertotalous-Suomen verkkopalvelu tarjoaa alustan kiertotaloustiedolle. Tapahtumakalenteri ja ilmoitustaulu ovat kaikille avoimia. Lisäksi Kisun verkkopalvelukumppaneina toimivat Materiaalitori(siirryt toiseen palveluun), Teollisten symbioosien palvelu(siirryt toiseen palveluun), valmennusohjelma Circular design(siirryt toiseen palveluun) ja uusiomaarakentamisen UUMA-ohjelma(siirryt toiseen palveluun). Yhteinen uutisvirta helpottaa tiedon näkyvyyttä ja löydettävyyttä sekä mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan.

Lisätietoa

Kiertotalous-Suomi

Artikkeli: Kiertotalous on ratkaisu moneen – Kiertotalous-Suomi tarjoaa tietoa ja tukea

Kiertotalous-Suomen tapahtumien aineistot (KiSUn kiertotalouskahvit)

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Taina Nikula

Ympäristöneuvos, ympäristöministeriö