Siirry sisältöön

Kiertotalous on tulevaisuuden talousmalli, joka edellyttää täysin uusia toimintatapoja. Kiertotalous-Suomi on ympäristöministeriön(siirryt toiseen palveluun) mahdollistama kiertotaloustiedon ja verkostoitumisen solmukohta, joka yhdistää eri toimijat ja tiedon lähteet sekä tarjoaa tietoa ja tukea siirtymisessä kiertotalousyhteiskuntaan.

Kiertotalous on ratkaisu moneen ongelmaan

Kiertotalous on arkipäivää pian! Elämme kiertotalousmurroksessa ja siirrymme vauhdilla uuteen talousmalliin, jossa tuotteet ja materiaalit pysyvät käytössä pitkään ja turvallisesti. Tarvitsemme täysin uudenlaisia toimintatapoja ja entistä enemmän yhteistyötä ja tiedon jakamista.

Kiertotalous auttaa hillitsemään ilmastokriisiä, luontokatoa ja luonnonvarojen ylikulutusta. Maapallollamme on vain rajallisesti neitseellisiä raaka-aineita, ja materiaalien saatavuus voi heikentyä ja niiden hinta nousta myös geopoliittisista syistä. Yrityksille kiertotalous on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa kestävämpään suuntaan sekä uudistaa ja luoda uutta liiketoimintaa.

Suomen kansallisessa kiertotalousohjelmassa(siirryt toiseen palveluun) kiertotaloudesta halutaan kivijalka koko maan taloudelle vuoteen 2035 mennessä. Yksi ohjelman toimenpiteistä on Kiertotalous-Suomi, joka kokoaa yhteen alan osaajat, levittää tietoa ja hyviä toimintamalleja sekä parantaa toimijoiden valmiuksia kiertotalouden edistämisessä.

Kiertotaloudesta kivijalka Suomen taloudelle.

Tiedon ja osaamisen kohtaamispaikka

Kiertotalous-Suomi, tuttavallisemmin KiSu lanseerattiin syyskuussa 2022. Projektin vetäjinä toimivat Motivan Paula Eskola ja Suomen ympäristökeskuksen Annukka Berg kertovat, että paljon on saatu aikaiseksi vuodessa ja iso kiitos kuuluu kaikille toimijoille, jotka ovat osallistuneet yhteiskehittämiseen.

”Kiertotalouden teema on hyvin moninainen ja siihen liittyvä tieto on ollut tähän asti hajallaan. KiSu toimii osaamisen ja tiedon solmukohtana. Haluamme edistää eri toimijoiden kohtaamisia ja uusien toimintatapojen luomista sekä ehkäistä pyörän uudelleen keksimistä”, Eskola kuvailee.

Verkkopalvelu kokoavana tiedon lähteenä

KiSun verkkopalvelussa on tietoa muun muassa kiertotalouden hyödyistä, rahoituslähteistä ja -hauista sekä laeista ja sääntelyistä. Tietoa on koottu ”Työkalut ja toimintamallit” sekä ”Verkostot ja ekosysteemit” -aineistopankkeihin, mistä tietoa voi hakea helposti

Palvelusta löytyy myös kaikille avoin ajankohtaisille asioille ja hankkeille tarkoitettu Kiertotalous nyt-ilmoitustaulu sekä tapahtumakalenteri, joista aiheeseen liittyviä tapahtumia ja uutisia voi hakea ja ilmoittaa.

Kiertotalouteen liittyvistä asioista voi lukea keskitetysti yhdestä paikasta.

Kiertotalous-Suomi tekee verkkopalveluyhteistyötä Materiaalitorin(siirryt toiseen palveluun), Teollisten symbioosien palvelun(siirryt toiseen palveluun), ja Circular Design(siirryt toiseen palveluun)-valmennusohjelman sekä uusiomaarakentamisen (siirryt toiseen palveluun)UUMA-ohjelman(siirryt toiseen palveluun) kanssa ja tuo niiden sisältöjä näkyville yhteisellä uutisvirralla. Käyttäjälle ja tiedon etsijälle tämä helpottaa tiedon löytymistä. Lisäksi ratkaisu tuo merkittäviä kustannussäästöjä ja lisää verkkopalveluiden sisältöjen näkyvyyttä.

Huippuasiantuntijoita kaikille avoimissa tilaisuuksissa

Virtuaalisia KiSun kiertotalouskahveja järjestetään erilaisista kiertotalouteen liittyvistä ajankohtaisista aiheista kuten tulevista Euroopan unioinin lainsäädäntöaloitteista ja kiertotalouden kehittämisestä.

KiSun palveluihin kuuluvat myös Ratkaisurallit, joissa haetaan yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ratkaisuja tunnettuihin ja rajattuihin kiertotalouden haasteisiin. Syksyllä 2023 ratkaisurallien teemana oli tekstiilien kiertotalous ja tuottajavastuu. Tilaisuudessa koottiin eri toimijoiden näkemyksiä, ideoita ja tietotarpeita tekstiilien tuottajavastuujärjestelmän valmistelun tueksi.

KiSu kokoaa ja fasilitoi myös esimerkiksi teemaryhmiä, joiden tarkoitus on jakaa tietoa, tunnistaa yhteisiä kehitysteemoja sekä käynnistää yhteistyötä ja uusia hankkeita. Tällaista syvempää yhteistyötä tehdään etenkin kiertotalouden osaamisen kysymyksissä, digitaalisissa ratkaisuissa sekä yritysten, kuntien ja alueiden parissa. Suunnitteilla on myös edistää rahoitusalan toimijoiden yhteistyötä kiertotalouden rahoitusedellytysten parantamiseksi.

”Olemme KiSussa pyrkineet kehittämään uudenlaisia tapoja tuoda toimijoita yhteen, jakamaan tietoa ja ideoimaan. Porukkaa on riittänyt mukavasti eri tilaisuuksissa ja palaute on ollut positiivista”, Paula Eskola toteaa.

Kiertotalouden green deal on tulossa

KiSu tukee tulevaisuudessa myös kiertotalouden green dealin toimeenpanoa. Vapaaehtoinen green deal, joka koostuu yhteisistä raameista ja kriteereistä sekä mukaan lähtevien toimijoiden vähähiilisistä kiertotaloutta edistävistä sitoumuksista, pyrkii omalta osaltaan vauhdittamaan yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouteen. Onnistuessaan Kiertotalouden green dealista voi tulla kansainvälisestikin ainutlaatuinen prosessi, jossa laajassa yhteistyössä laaditut, tutkimukseen nojaavat kiertotalousskenaariot muodostavat pohjan sitoumuksille.
Green dealin tarkempi sisältö selviää loppuvuonna 2023, ja se otetaan käyttöön vuonna 2024.

Omaa polkua ei tarvitse etsiä yksin

Kiertotalous-Suomi on vuoden ikäinen ja, se kasvaa ja kehittyy koko ajan. Myös maamme matka kohti kiertotaloutta on vasta alkuvaiheissa. Kansallisen kiertotalousohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii vielä paljon työtä.

”Suomea pidetään usein kiertotalouden mallimaana, mutta todellisuudessa meillä on paljon tehtävää esimerkiksi resurssituottavuuden, materiaalien kiertotalousasteen sekä yhdyskunta-, pakkaus- ja rakennusjätteen kierrätysjätteen edistämisessä”, Annukka Berg huomauttaa.

Annukka Berg ja Paula Eskola kertovat, että kenenkään ei tarvitse taivaltaa kohti kiertotaloutta yksin, sillä apua ja tukea on helposti saatavilla.

”Yrityksille kiertotalous tarjoaa esimerkiksi valtavasti uusia mahdollisuuksia: uutta liiketoimintaa, kustannussäästöjä ja parempaa kannattavuutta. Kannattaa olla mukana ensimmäisessä aallossa ja niin pääsee hyötymään kiertotalouden voitoista. Yritykset, jotka pääsevät ensiksi perille, pääsevät tietenkin hyötymään ensiksi myös kiertotalouden tarjoamista voitoista”, Berg korostaa.

Vastaa Kiertotalous-Suomen verkosto- ja sidosryhmäkyselyyn

Kiertotalous-Suomen ensimmäinen vuosi on takana ja haluaisimme saada palautetta toiminnastamme. Vastaa lyhyeen kyselyyn ja anna arvokasta palautetta ja kehittämisideoita meille.

Vastaa kyselyyn

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus