Siirry sisältöön

Varhaisvarotusraportin (ym.fi)(siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa tulee ottaa käyttöön laaja-alaisesti erilaisia keinoja kierrätyksen lisäämiseksi. Myös uudelleenkäyttöä ja uudelleenkäytön valmistelua tulee vahvistaa.

Ympäristöministeriö ja Kiertotalous-Suomi järjestävät alkuvuodesta 2024 sarjan tilaisuuksia Näin Suomi saavuttaa kierrätystavoitteet -teemalla. Tavoitteena on hahmottaa yhdessä sidosryhmien kanssa polkua, jota seuraamalla Suomi voisi päästä EU:n asettamiin yhdyskuntajätteen ja muovipakkausjätteen kierrätystavoitteisiin. Tämä kysely on osa prosessia, ja sen tavoitteena on kerätä ideoita ja keinoja Suomen yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi sekä uudelleenkäytön vahvistamiseksi.

Kyselyn tuloksia käydään läpi 8.3.2024 klo 9-12 pidettävässä hybridi-tilaisuudessa Näin Suomi harppaa EU-tavoitteisiin. Arvioimme tuolloin yhdessä, millaisilla toimilla voidaan saada eniten aikaiseksi yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Osallistu matalalla kynnyksellä

Pyydämme vastaamaan kyselyyn 16.2.2024 mennessä. Mikäli pystyt käyttämään kyselyyn vain vähän aikaa, voit vastata siihen hyvin lyhyesti. Vaihtoehtoisesti voi tuottaa paljon ideoita erilaisiin teemoihin ja käyttää aikaa enemmän. Kyselyyn pääset vastaamaan Webropolissa:

Lisätietoja

Hanna Salmenperä

Erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus

Annika Markuksela

Tutkija, Suomen ympäristökeskus