Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomi ja ympäristöministeriö järjestivät alkuvuonna 2024 ”Näin Suomi saavuttaa kierrätystavoitteet” -ratkaisurallin, jonka tavoitteena oli löytää keinoja yhdyskuntajätteen ja muovipakkausjätteen kierrätysasteen nostoon sekä uudelleenkäytön lisäämiseen ja jätteen määrän vähentämiseen.

Suomen kierrätysaste on vaarassa jäädä EU:n asettaman tavoitetason alle, minkä vuoksi Suomi on joutunut EU:n varhaisvaroitusmenettelyyn. Ratkaisurallissa hahmoteltiin ratkaisuja, joiden avulla Suomi voi saavuttaa nämä tavoitteet.

”Yhdessä tekeminen tuotti tulosta – saimme paljon konkreettisia ideoita ja kehitysehdotuksia, joiden avulla kierrätystavoitteisiin voidaan päästä. Suomelle tämä asia on merkityksellinen, koska emme halua profiloitua vain hyvänä strategioiden tekijänä vaan myös aitona kiertotalouden edelläkävijänä. Hienoa, että innostus tämän asian kehittämiseen yhdistää niin monia toimijoita”, sanoo Kiertotalous-Suomen toinen vetäjä Annukka Berg Suomen ympäristökeskuksesta.

Ratkaisuralli koostui neljästä tapahtumasta ja kaikille avoimesta kyselystä. Ratkaisurallin tapahtumissa oli mukana yli 700 osallistujaa eri toimialoilta. Mukana oli muun muassa jätealan, kuntien, ministeriöiden ja yritysten edustajia.

”Ratkaisurallissa havaittiin, että Suomen kierrätystavoitteiden saavuttaminen vaatii laaja-alaista yhteistyötä, avointa tiedonjakoa ja monia toimenpiteitä. Toimijoiden on oltava valmiita muuttamaan toimintatapojaan sekä hyödyntämään uusia teknologioita niin jätekeräyksessä kuin datan hallinnassa”, sanoo erikoissuunnittelija Hanna Salmenperä Suomen ympäristökeskuksesta.

Tässä on joitain ratkaisurallin keskeisimpiä havaintoja ja keinoja:

Kulutustottumusten muuttaminen ja uudelleenkäytön vahvistaminen: Tarvitaan tietoa ja, osaamista mutta myös vahvoja ohjauskeinoja, kuten verohelpotuksia tai säädöksiä.

Lajittelun parantaminen: Sekä asumisen että hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan jätteiden lajittelun parantaminen vaatii yhteistyötä jätehuollon vastuutahojen välillä.

Ohjauskeinot: Lainsäädännön lisäksi tarvitaan lajitteluun kannustavia jätemaksuja ja vahvaa neuvontaa.

Jäteseurannan kehittäminen: Tarkempien kierrätystavoitteiden asettaminen ja jäteseurannan kehittäminen kirittävät kierrätystä alueellisesti. Seurannan lisäksi tarvitaan myös panostusta erilliskeräysvelvoitteiden valvontaan.

Teknologian hyödyntäminen: Jätehuollossa ja jäteraportoinnissa tulee hyödyntää digitalisaatiota ja uutta teknologiaa.

Muovipakkausjätteiden lajittelu: Vahva viestintä on tarpeen muovipakkausjätteiden syntypaikkalajittelun lisäämiseksi.

Yritysten kierrätyksen kannustaminen: Hallinto-, palvelu- ja elinkeinotoiminnan jätteiden syntypaikkalajitteluun tarvitaan vahvempia kannusteita.

Lisätietoja:

Kierrätyksen lisäämisen -ratkaisuralli (Näin Suomi saavuttaa kierrätystavoitteet -tapahtumien kooste)

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Hanna Salmenperä

Erikoissuunnittelija, Suomen ympäristökeskus