Siirry sisältöön

Kiertotalousmurros mullistaa yritysmaailmaa. Datatalouden pelisäännöt uudistuvat, mitä se tarkoittaa yrityksille? Mitä mahdollisuuksia keväällä käynnistyvä kiertotalouden green deal tuo mukanaan? Mitä uusia kiertotalouden toimintatapoja on havaittu? Miten pysyä vauhdissa mukana?

Kiertotalous-Suomi auttaa yrityksiä siirtymään kohti kiertotaloutta ja kestävää kehitystä lisäämällä ymmärrystä kiertotaloudesta, luomalla kuvaa tulvaisuudesta ja kiertotalouden mahdollisuuksista sekä jakamalla tietoa työkaluista ja parhaista käytännöistä. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on kiertotalouden ytimessä ja eri toimijoiden kohtaamisen mahdollistaminen on keskeinen osa Kiertotalous-Suomen työtä. Kiertotalous-Suomi on kiertotalouden solmukohta. Sen toimintaa koordinoivat Motiva ja Suomen ympäristökeskus (Syke) ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Kiertotalous perustuu raaka-aineiden ja energian tehokkaaseen käyttöön, hävikin vähentämiseen, kierrätykseen sekä uudelleenkäyttöön, ja sen avulla pyritään vähentämään luonnonvarojen kulutusta ja jätteiden määrää.

Ymmärrys on avain kiertotalouteen

Kiertotaloutta saattaa olla vaikeaa ensi alkuun hahmottaa, sillä se on eräänlainen sateenvarjotermi, jolla tarkoitetaan erilaisia toimintamalleja ja tapoja, joilla voidaan pidentää resurssien käyttöikää, luoda arvoa ja estää arvon menetystä. Kiertotaloutta edistävät myös tuotannon materiaalitehokkuus ja teolliset symbioosit, joissa hyödynnetään toisten sivuvirtoja tai ylijäämämateriaaleja.

Yrityksen ensimmäisenä askelena kohti kiertotaloutta on ymmärtää, millaisia mahdollisuuksia se heille tarjoaa käytännössä ja valita parhaiten toimintaan sopivat toimintamallit.

Tietoa kiertotaloudesta: Kiertotalous-Suomen sivuilla on kiertotaloudesta paljon ajantasaista tietoa, joka auttaa ymmärtämään kiertotalouden mahdollisuuksia ja keinoja sen toteuttamiseen. Verkkopalvelu on kiertotaloustiedon ”hubi”, josta ohjataan lukemaan aiheesta lisää muille sivustoille. Kattava paketti kiertotalouden perusteista löytyy Kiertotalous-Suomen Tietoa kiertotaloudesta -osiosta.

Tietoa yhteiskehittämisestä: Yrityksillä on mahdollisuus päästä konkreettiseen käytännön kiertotaloustekemiseen kiinni Kiertotalous-Suomen Ratkaisurallien myötä. Niissä tuotetaan ratkaisuja laajan asiantuntijajoukon voimin yhdessä tunnistettuihin ja selkeästi rajattuihin kiertotalouden haasteisiin.

Webinaareja: Kaksi kertaa kuukaudessa järjestettävillä KiSun kiertotalouskahveilla asiantuntijat jakavat ajankohtaista tietoa kiertotaloudesta.

Tapahtumia: Paljon seuratussa kiertotalouden tapahtumakalenterissa voi ilmoittaa kiertotalouteen liittyvistä tapahtumista ja katsoa tulevia tapahtumia

Ilmoitustaulu: Ajankohtaisista kiertotalouteen liittyvistä asioista voi ilmoittaa ja lukea Kiertotalous nyt-ilmoitustaululla.

Kiertotaloudessa verkostoituminen on keskiössä

Mikään yritys ei voi toteuttaa kiertotaloutta yksinään vaan mukaan tarvitaan aina myös muita toimijoita.

Yritykset voivat verkostojen avulla löytää uusia kumppaneita, jotka jakavat samat arvot ja tavoitteet kestävän kehityksen suhteen.

Verkostojen voimaa: Verkostot ja ekosysteemit -sivulle on koottu lähes 50 erilaista ekosysteemiä, klusteria ja muita yhteenliittymiä.

Yritysten välisiä symbiooseja: KiSun Teollisten symbioosien palvelu(siirryt toiseen palveluun) on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Symbiooseissa yritykset tuottavat toisilleen lisäarvoa hyödyntämällä tehokkaasti toistensa sivuvirtoja, teknologiaa, osaamista tai palveluja. Aluekoordinaattorit auttavat uusien yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja ideoimisessa.

Teollisilla symbiooseilla yritysten sivuvirrat ja ylijäämäresurssit hyötykäyttöön

Kiertotalousteemoittain yhteistyötä: Kiertotalous-Suomen teemaryhmät ovat paikka verkostoitumiselle, tiedon jakamiselle ja kehittämiselle. Tällä hetkellä toimivat Kunnat- ja alueet, Osaaminen ja koulutus sekä Digitaaliset ratkaisut -teemaryhmät.

Arvonlisää liiketoiminnalle

Kiertotalouden edistämisen ei tarvitse olla yritykselle pelkästään ympäristöteko tai vastuullinen valinta, vaan se voi myös luoda merkittävää arvonlisää liiketoiminnalle ja on liiketoiminnan tulevaisuuden kannalta usein välttämätöntä. Esimerkiksi uusien kiertotalouteen perustuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen voi tarjota mahdollisuuksia uusiutumiseen, avata uusia markkinoita ja vahvistaa yrityksen kilpailukykyä. Lisäksi kiertotalouden edistäminen parantaa yrityksen mainetta ja brändiarvoa vastuullisena toimijana. Kiertotalouden periaatteiden integroiminen osaksi liiketoimintastrategiaa luo askeleita kohti kestävämpää ja kannattavampaa liiketoimintaa. KiSun sivuilta löytyy lisää tietoa ja opastusta kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja niiden käyttöönottoon, sekä hyviä esimerkkejä ja menestystarinoita.

Rahoitus mahdollistaa kiertotalouden innovaatioiden kehittämisen, liiketoiminnan laajentamisen ja ympäristöystävällisten käytäntöjen toteuttamisen. Rahoituksen avulla yritys voi muun muassa investoida tehokkaampiin teknologioihin ja vahvistaa tutkimus- ja kehitystoimintaansa tukemaan yrityksen kasvua ja vaikuttavuutta kiertotalouden alalla. Kiertotalous-Suomen sivuilla esitellään erilaisia lähteitä kiertotalouden rahoitukselle ja ylläpidetään ajantasaista listaa esimerkiksi rakennerahastojen ja Business Finlandin avoinna olevista rahoitushauista.

Tervetuloa mukaan KiSun toimintaan. Kerromme ajankohtaisista asioista Kiertotalous-Suomen uutiskirjeessä, LinkedinIssä (siirryt toiseen palveluun)ja X-kanavalla(siirryt toiseen palveluun).

Hyödyllisiä linkkejä

Tietoa kiertotaloudesta
Kiertotalouden työkalut ja materiaalit
Kiertotalouden liiketoimintamallit
Rahoitusta kiertotalouteen
Kiertotalous-Suomen teemaryhmät
Verkostot ja ekosysteemit

Tervetuloa KiSu-kahveille 15.2.2024: Työkaluja yritysten kiertotalousajattelun vahvistamisen tueksi

Tervetuloa yritykset ja yrityskehittäjät kuulemaan kiertotalousbarometrin tuloksista sekä EIT Climate-KIC:n kiertotalouden ajattelun työvälineistä ja niiden käyttöönotosta Suomessa. Tilaisuudessa esitellään työkaluja, jotka pohjautuvat Fenna Blomsman (Junior Professor, Circular economy and system innovation, University of Hamburg) kehittämään viitekehykseen. Tavoitteena on tukea yritysten ja muiden toimijoiden kiertotalousajattelua.

KiSun kiertatalouskahvit 15.2.2024: Työkaluja yritysten kiertotalousajattelun vahvistamisen tueksi

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus