Siirry sisältöön

Kiertotalouden ratkaisujen tuottamiseen ja toteuttamiseen tarvitaan usein eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Ratkaisuralleissa yritykset ja muut toimijat, jotka vaikuttavat kiertotalouden käytännön toteutumiseen etsivät ratkaisuja tunnistettuihin ja selkeästi rajattuihin kiertotalouden haasteisiin.

Ensimmäisenä käynnistyy Rakentamisen ratkaisuralli – Kokeilusta käytäntöön, joka koostuu kolmesta maaliskuussa viikoilla 12–14 pidettävästä itsenäisestä työpajasta. Syksyllä käynnistyy Ratkaisuralli eri teemalla.

Ratkaisurallit auttavat kiertotalouden ongelmien ratkaisussa

Ratkaisurallien tavoitteena on tarjota ralliin osallistuville toimijoille konkreettinen, kannattavaan liiketoimintaan pohjautuva tai sitä edistävä, ratkaisu ennalta tunnistettuun kiertotalouden ongelmaan. Tunnistettu ongelma voi liittyä esimerkiksi tietyn materiaalin kierrättämiseen tai kiertotaloutta edistävän toimintamallin vakiinnuttamiseen. Kiertotalous-Suomen ratkaisurallilla tavoitellaan kiertotalousasteen nostoa konkreettisten ja vaikuttavien toimien avulla.

Ratkaisuralleilla konkreettisia ja vaikuttavia toimia. Kiertotalousaste korkeammaksi.

Ratkaisurallien konsepti

Yksittäisen ratkaisurallin ensimmäisessä vaiheessa tunnistetaan ratkaistava haaste ja sen ratkaisun kannalta tärkeät osallistettavat tahot. Seuraavassa vaiheessa päätetään esimerkiksi haasteen aihepiiriä lähellä olevan toimialaliiton tai järjestön kanssa ratkaisurallin toimintaperiaatteista ja tarkemmista rallikohtaisista tavoitteista. Esimerkiksi ratkaisuralli koostuu yhteisestä työpajasta ja työpajan toteutukseen liittyvistä alkuvalmisteluista sekä jälkityöstä. Työpajassa kasvatetaan ralliin osallistuvien toimijoiden välistä luottamusta tuottamalla yhteistyössä ratkaisumalli tunnistetulle haasteelle ja laatimalla yhdessä toimenpidesuositukset ratkaisumallin viemisestä käytännön tasolle.

Ratkaisuralli on tarvelähtöistä yhteiskehittämistä rajatun kiertotalouteen liittyvän haasteen konkreettisen ratkaisun eteen.

Ratkaisurallien yksittäisen työpajan tukena hyödynnetään tarpeen mukaan ennakkotehtäviä ja annetaan tukea rallin toimenpidesuositusten toteuttamisessa. Tarvittavien tukitoimien laajuudesta päätetään rallissa mukana olevien pääjärjestäjien ja osallistujatahojen kanssa.

Miksi osallistumisesi ratkaisuralliin on tärkeää ja mitä se tarjoaa sinulle?

Tulevaisuuden tulee tarjota mahdollisuuksia ja toiveita kaikille. Ratkaisurallien avulla on mahdollista kehittää organisaatiosi osaamista ja kilpailukykyä ratkaistavan haasteen teemassa. Voit myös kasvattaa yhteistyökumppaniesi verkostoa sekä saada liiketoimintaasi liidejä käsiteltävän aiheen ympäriltä. Ratkaisuralleissa voit vaikuttaa kiertotalouden toteutumiseen Suomessa tarjoamalla tietoasi ja osaamistasi keskustellen, rakentavaa kritiikkiä antaen ja toisia tukien yhteisen ongelman ratkaisemiseksi

Rakentamisen ratkaisuralli – kokeilusta käytäntöön!

Rakentamisen ratkaisuralliit – Kokeilusta käytäntöön -palvelun tavoitteena on tuoda KIRA-sektorin pilotoituja esimerkkejä laajempaan käyttöön.

Voimme yhdessä vaikuttaa suuriin materiaalivirtoihin edistämällä KIRA-sektorin kiertotaloutta. On tärkeää, että alalla vallitseviin käytänteisiin voidaan vaikuttaa sisältäpäin, kaikkia toimijoita kuunnellen ja osallistaen. Uudis- ja korjausrakentamisen toimenpiteiden suunnitteluun ja toteutukseen tarvitaan yhteistyötä.

Rakentamisen ratkaisuralli nostaa esille konkreettisia KIRA-sektorin pilotoituja kiertotaloustoimia, jotka voidaan toteuttaa liiketoiminnallisesti kannattavasti kiertotaloutta edistäen. Osallistumalla ratkaisuralliin saat lisätietoa näistä pilotoiduista aiheista ja voit löytää idean oman toiminnan tai uuden liiketoiminnan kehittämiseen rakentamisen kiertotalousnäkökulmat huomioiden.

Kolmesta itsenäisestä työpajasta koostuva Rakentamisen ratkaisuralli järjestetään viikoilla 12 –14. Työpajoissa tarkastellaan, miksi pilotoinnin jälkeen toimet eivät ole päätyneet vakiintuneeksi toimintamalleiksi niiden käyttökelpoisuudesta huolimatta.

Lisätietoa luvassa lähiaikoina!

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy