Siirry sisältöön

Kiertotalous-Suomen ja Green Building Council Finlandin(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) järjestämä kolmeosaisen työpajasarja Rakentamisen ratkaisuralli kokosi KIRA-sektorin toimijoita kuulemaan ja jakamaan tietoa konkreettisista kiertotaloustoimista ja niiden edistämisestä. Työpajojen teemoina olivat rakennusten väliaikaiskäyttö, osittainen purkaminen ja kiertotalouden tontinluovutus.

Työpajojen tavoitteena oli nostaa esille konkreettisia KIRA-sektorin pilotoituja ja kannattavaksi todettuja kiertotaloustoimia, sekä tunnistaa keinoja niiden saamiseksi laajempaan käyttöön. Työpajoissa tuotettiin yhteistyössä parhaimmista käytännöistä vinkkilistoja ja kriteerejä.

”Rakentamisen ratkaisurallin työpajoihin oltiin hyvin tyytyväisiä. Palautekyselyjen keskiarvoksi työpajojen onnistumiselle muodostui 4,4/5. Erityisesti tontinluovutukseen liittyvän kriteerilistan koettiin hyödyttävän rakennusalaa. Määrämittaiset kiertotaloutta edistävät tontinluovutuskriteerit yhtenäistävät KIRA-sektorin käytäntöjä ja tukevat sekä tontin luovuttajaa että tontinluovutuskilpailuun osallistuvaa tahoa” ,sanoo asiantuntija Janne Keränen, Motivasta.

Vinkkilistat: rakennuksen väliaikaiskäyttö ja osittainen purkaminen

Työpajoissa tuotettiin vinkkilistat rakennusten väliaikaiskäytössä sekä osittaisessa purkamisessa huomioitaviin asioihin. Vinkkilistat auttavat hyödyntämään osittaisen purkamisen mahdollisuuksia sekä mahdollistamaan väliaikaiskäytön.

Vinkkilistat ovat vapaasti kaikkien käytettävissä ja niiden tuottamisessa on pyritty huomioimaan toimiin liittyvät eri osapuolet.

Tontinluovutukseen liittyvät kriteerit

Kolmannessa työpajassa käsiteltiin tontinluovutukseen liittyviä kriteerejä, joita ovat olleet työstämässä muun muassa Tampereen yliopisto ja Helsingin kaupunki. Kriteerien tavoitteena on lisätä kiertotalouden mukaisia toimia rakentamiseen liittyen. Työpajassa kriteerejä validoitiin yhdessä laajan osallistujajoukon kanssa.

”Kriteerien muotoilu jatkuu saatujen kattavien kehitysehdotusten pohjalta. Kriteerit on tarkoitus julkaista vapaasti käytettäväksi kesän aikana ja tästä uutisoidaan Kiertotalous-Suomen kanavissa. Tarjoamme myös tarvittaessa lisätietoa vinkkilistojen käyttöön sekä otamme vastaan parannusehdotuksia”, sanoo asiantuntija Janne Keränen, Motivasta.

Lisätietoa

Janne Keränen

Asiantuntija, Motiva Oy