Siirry sisältöön

Kiertotalouden green deal tarjoaa toimijalähtöisen tavan edistää kiertotaloutta ja kiertotalousmarkkinoita. Se antaa pitkän aikavälin strategista näkemystä, joka voi auttaa tekemään tarvittavia investointeja kiertotalouteen. Green dealin avulla organisaatiot voivat tunnistaa vaikuttavimmat kiertotaloustoimet ja edistää omaa toimintaansa kohti ympäristövastuullisuutta. Kiertotalous-Suomi toimii Kiertotalouden green dealin tiedon lähteenä sekä edistää sitoumuksiin liittymistä ja yhteistyön rakentamista.

Tervetuloa mukaan

Kiertotalouden green deal on suunnattu yrityksille, toimialajärjestöille, kunnille ja maakunnille. Kaikki kiinnostuneet toimijat ovat tervetulleita osallistumaan Kiertotalouden green dealiin.

Sitoumuksissa tulee asettaa vuoteen 2035 tähtääviä kunnianhimoisia tavoitteita ja toimia kahdella valitulla muutosalueella.

Toimenpidealueet jakautuvat seuraavien laajempien muutosalueiden alle:

  • Resurssiviisas rakennettu ympäristö
  • Kiertotalouteen perustuva teollisuus
  • Kestävä kulutus ja tuotanto
  • Materiaalitehokas energiajärjestelmä
  • Uudistava ruokajärjestelmä

Lisätietoa Kiertotalouden green deal -sivulta ja esityksestä.

Tavoitellut hyödyt

Kiertotalouden green deal tarjoaa toimijalähtöisen tavan edistää kiertotaloutta ja kiertotalousmarkkinoita. Se antaa pitkän aikavälin strategista näkemystä, joka voi auttaa tekemään tarvittavia investointeja kiertotalouteen. Green dealin avulla organisaatiot voivat tunnistaa vaikuttavimmat kiertotaloustoimet ja edistää omaa toimintaansa kohti ympäristövastuullisuutta sekä kehittää omaa liiketoimintaansa.

Tukea kiertotalouteen siirtymisessä

Osallistuvat organisaatiot saavat tukea, tietoa ja sparrausta sekä vuoropuhelusta ministeriöiden kanssa että perustettavilta ”kotipesiltä”. Nämä tukevat toimia, sparraavat ja edistävät yhteistyötä sekä rahoituslähteiden löytämistä. Mukanaolollaan organisaatiot voivat osoittaa edelläkävijyytensä kiertotalouden edistäjinä sekä verkostoitua ja kehittää yhteistyötä muiden kiertotaloustoimijoiden kanssa. Kiertotalous-Suomi on on yksi green dealin kotipesistä ja tarjoaa tukea kaikissa kokonaisuuksissa resurssiviisasta rakennettua ympäristöä lukuun ottamatta.

Kiertotalouden green dealin julkistustilaisuus

Tervetuloa Kiertotalouden green dealin julkistustilaisuuteen 12.9.2024, klo 10.00-12.00. Tilaisuutta voi seurata myös etäyhteyksin. Ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön järjestämän tilaisuuden avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Kai Mykkänen. Tilaisuudessa kerrotaan, miten voi liittyä mukaan green dealiin. Ensimmäiset sitoumukseen liittyjät kertovat suunnitelmiaan siitä, miten he aikovat edistää kiertotaloutta vuoteen 2035 mennessä.

Kiertotalouden skenaariot: Tulevaisuuden näkymät ja mahdollisuudet

Suomessa on toteutettu kansainvälisesti ainutlaatuinen tutkimus, joka tarjoaa kolme skenaariota Suomen kiertotalouden strategisen ohjelman(siirryt toiseen palveluun) luonnonvaratavoitteiden saavuttamiseksi. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa ”Suomen materiaalivirta-analyysi ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö kiertotaloussopimuksen tueksi (MaViSkene)” -hankkeessa(siirryt toiseen palveluun) viisi tutkimuslaitosta tuotti ajantasaisen kuvan Suomen luonnonvarojen käytöstä ja sen ympäristövaikutuksista. Skenaariot tarjosivat tietopohjaa Kiertotalouden green dealiin valmisteluihin ja antavat valmiudet Kiertotalousohjelman tavoitteiden seurantaan.

Lisätiedot ja aineistot


Kiertotalouden green deal (KiSu)
Kiertotalouden skenaariot (kooste)

Kiertotalouden green deal -tapahtumat
Kiertotalouden green dealin verkkosivu (ym.fi)(siirryt toiseen palveluun)

Annukka Berg

Ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy