Siirry sisältöön

Kiertotalouden osaaminen on tunnistettu yhdeksi pullonkaulaksi kiertotalouden laajamittaisessa toteutumisessa. Millä toimilla KiSu edistää kiertotalouden osaamisen kasvua valtakunnallisesti? Mitä kaikkea muuta ajankohtaista on meneillään osaamiseen liittyen ja mitä oikein tarkoitetaan kiertotalouden osaamismerkeillä?

Millä toimilla KiSu edistää kiertotalouden osaamisen kasvua?

KiSun Osaamisen teeman aamukahveille 1.6.2023 osallistui noin 130 eri kiertotalouden osaamisen ammattilaista. Hanna Savolahti Sykestä esitteli, mitä kaikkea Kiertotalous-Suomessa on käynnissä kiertotalouden osaamiseen liittyen ja Milja Räisänen Sykestä esitteli KiSun toteuttaman kyselyn tuloksia toimijoiden kiertotalouden osaamisen tasosta. Sari Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä esitteli käynnistyvää Kiertotalouden osaamismerkit -kilpailutusta sekä käynnissä olevaa kyselyä kilpailutuksesta.

Tilaisuuden viimeisessä osiossa kuulimme KiSun osaamisen ja koulutuksen -teemaryhmän jäsenien tietoiskumaisia esityksiä, millaista tukea toimijoille on tarjolla oman kiertotalouden osaamisen kasvattamiseksi.

KiSu ja kiertotalouden osaaminen ja koulutus

Kiertotalous-Suomi on perustanut kaikille kiertotalouden koulutukseen ja osaamiseen kytkeytyville toimijoille avoimen teemaryhmän. Teemaryhmän tavoitteita ja toimintaa muokataan yhdessä ryhmän kanssa, mutta yleisenä tavoitteena on edistää Suomen kiertotalouden osaamista, verkottaa toimijoita sekä jakaa tietoa.

Materiaaleja on paljon, mutta käyttäjät eivät tahdo löytää tiedon ääreen.

KiSun ja teemaryhmän ensimmäisenä konkreettisena tekona on kerätty kooste eri kiertotalouden koulutuksista sekä koulutusmateriaaleista helposti löydettävään muotoon Kiertotalous-Suomen verkkosivuille. Koulutuskoostesivustoa päivitetään myöhemmin ja tähän tullaan lisäämään suodatustyökalu, jolla eri käyttäjät voivat suodattaa itselleen ja omaan tarpeeseensa juuri oikean koulutuspolun – ja kokonaisuuden.

”Kiertotalouden kurssi- ja itseopiskelumateriaaleja on olemassa paljon, mutta tunnistettuna haasteena on, että käyttäjät eivät tahdo löytää tiedon ääreen. Tämän sivuston avulla me haluamme jalkauttaa jo olemassa olevaa hyvää materiaalia sekä madaltaa toimijoiden kynnystä lähetä etsimään omaa kiertotalouskoulutuspolkuaan”, kertoo tutkija Hanna Savolahti Sykestä.

KiSu selvitti toimijoiden kiertotalouden osaamisen tasoa erillisen kyselyn kautta

Keväällä toteutettu kysely auttaa hahmottamaan kiertotalouteen siirtymisen tilaa KiSun verkostoissa olevissa organisaatioissa. Vastauksia kyselyyn saatiin 95 kappaletta. Kiertotalouskahveilla Syken tutkija Milja Räisänen esitteli tuloksia etenkin osaamistarpeiden näkökulmasta.

KiSun tulee olla tukena kiertotalousmatkan eri vaiheissa.

Noin puolet kyselyyn vastanneista koki, että oma organisaatio tarvitsee apua vastatakseen kiertotalouden osaamistarpeisiin. Osaamisen kehittämiselle tuntuisi olevan vahva tuki organisaatioissa, sillä vastausten perusteella kiertotalous oli tunnistettu tärkeäksi teemaksi kyselyyn vastanneissa organisaatioissa, ja osaamista oli pyritty lisäämään esimerkiksi erilaisiin koulutuksiin, verkostoihin ja hankkeisiin osallistumalla.

”Vaikuttaa siltä, että KiSun verkostoissa on lähdetty rohkeasti edistämään kiertotaloutta. Pitää kuitenkin muistaa, että kysely ei anna täydellistä kuvaa Suomen organisaatioiden tilanteesta, vaan monessa paikassa ollaan vielä kiertotalouden alkumetreillä. KiSun tulee olla tukena kiertotalousmatkan eri vaiheissa”, Räisänen toteaa.

Kysely toteutetaan seuraavan kerran loppuvuodesta 2024. Tulokset tarjoavat valtionhallinnolle tietoa politiikkatoimien kehittämistä varten ja niitä hyödynnetään KiSun palveluiden kehittämisessä.

Kiertotalouden osaamismerkki tekee osaamista näkyväksi

Työ- ja elinkeinoministeriön erityisasiantuntija Sari Tasa esitteli omassa puheenvuorossaan myöhemmin tämän vuoden aikana käynnistyvää kiertotalouden osaamismerkistöä koskevaa hankintakilpailutusta.

”Osaamismerkit ovat väline tunnistaa ja kuvata eri tavoin hankittua osaamista ja tehdä sitä yksilön kannalta hyödynnettäväksi. Osaamismerkki kertoo yksiselitteisesti, mistä osaamisesta merkki on myönnetty sekä tehdä osaamista näkyväksi ja hyödynnettäväksi, jota esimerkiksi työnantaja voi hyödyntää tulkitessaan hakijan osaamista ja osaamisen tasoa”, kertoo Tasa työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Parhaillaan on käynnissä markkinakartoitus ts. tietopyyntö, jonka tavoitteena on saada osaamismerkkien kehittämistä ja käyttöä koskevaa tietoa kattavasti käynnistyvää tarjouskilpailua varten. Tietopyyntöön voi vastata vielä 15.6.2023 asti.

Ajankohtaiset tietoiskut käynnissä olevista kiertotalouden osaamiseen ja koulutukseen liittyvistä hankkeista

Tilaisuuden lopussa kuultiin kuusi lyhyttä tietoiskua käynnissä olevista erilaisista kiertotalouden koulutukseen liittyvistä hankkeista. Käynnissä olevat hankkeet tarjoavat tukea ja tietoa laajalle kohdejoukolle aina opiskelijoista toiminnassa oleviin yrityksiin asti.

Tilaisuudessa kuultiin puheenvuorot lehtori Piia Nurmelta Turku AMK:sta, projektipäällikkö Sami Nykteriltä Haaga-Heliasta, koordinaattori Päivi Kosuselta ja opettaja Elisa Valliukselta Jyväskylän yliopistosta, asiantuntija Katja Rautalinilta Syklistä, projektisuunnittelija Aurora Juntuselta ja projektisuunnittelija Tuija Hyyryseltä Tampereen kaupungista sekä projektipäällikkö Tanja Rimpilältä Karelia AMK:sta.

Tilaisuuden esitysmateriaalit:

Lue lisää

Tilaisuuden aikana chätti-keskustelussa jaettiin paljon täydentävää tietoa ajankohtaisista kiertotalouskoulutuksista sekä -julkaisuista. Alla kootusti tilaisuudessa jaetut linkit:

Lisätietoja

Hanna Savolahti (perhevapaalla)

Tutkija, Suomen ympäristökeskus