Siirry sisältöön

Kiertotalousajattelun työkalupakki auttaa ymmärtämään ja optimoimaan paremmin yrityksen ja arvoketjun materiaali- ja jätevirtoja, tunnistamaan strategioita kiertotalouteen siirtymisessä, sekä auttavat tunnistamaan yhteistyömahdollisuuksia eri toimijoiden välillä.

Työkalupakki koostuu viidestä eri työkalusta, joista kukin auttaa kehittämään kiertotalouden mukaista toimintaa eri näkökulmista: Kiertotalouskompassi, Viisi rakenteellista hukkaa, Kiertotalouden strategiaskanneri, Pisaramalli ja kiertotalousruudukko sekä Kiertotalouden toimintapolku.

Kiertotalousajattelun työkaluista hyötyvät erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset. Lisäksi yritysneuvojat ja konsultit voivat käyttää niitä kouluttaessaan tai auttaessaan yrityksiä kiertotalouden mukaisen toiminnan käyttöönotossa ja kehittämisessä. Työkalut mahdollistavat kiertotalouden laaja-alaisen oppimisen ketterällä tavalla.

Työkalupakki perustuu EIT Climate-KIC:n kiertotalousajattelun työkaluihin. Pohjana on Fenna Blomsman (Junior Professor, Circular economy and system innovation, University of Hamburg) väitöskirjassaan kehittämään viitekehykseen (e.g. Blomsma et al 2022). Kiertotalous-Suomi on suomentanut työkalut ja testannut niitä.

Työkalut ovat kaikkien käytettävissä ei-kaupallisiin tarkoituksiin Kiertotalous-Suomen Kiertotalouden työkalut- ja materiaalit aineistopankissa. Mikäli niitä käytetään kaupallisiin tarkoituksiin, käytöstä tulee maksaa pieni lisenssimaksu Climate-KIC:ille. Lisätietoa tästä täältä(siirryt toiseen palveluun).

Työkalujen esittely

A) Työkalupakki ytimekkäästi

Aloita tästä. Tässä on lyhyt oppimäärä Kiertotalouskompassiin, joka on työkalupakin keskeisin työkalu. Tällä pääsee hyvin alkuun.

B) Johdanto

Tämä on johdatus kiertotalousajattelua tukeviin työkaluihin. Tässä avataan kiertotalouden käsitettä, sekä kerrotaan mihin näitä työkaluja voidaan käyttää ja kenelle ne on tarkoitettu.


C) Kiertotalouskompassi

Tämä on kaikkein keskeisin työkalu koko työkalupakissa. Kiertotalouskompassin avulla kuvataan tarkasteltavan prosessin resurssivirrat, missä syntyy hukkaa tai hävikkiä ja mitä tapahtuu tuotteen käytönaikaisen elinkaaren aikana. Se auttaa ymmärtämään, miten resurssit virtaavat nykyisessä järjestelmässä ja miten ne voisivat virrata sen sijaan, sekä miten tuotteen elinkaarta voitaisiin pidentää. Kompassin avulla voidaan helposti tunnistaa uusia kiertotalouteen liittyviä kehityskohteita.

D) Viisi rakenteellista hukkaa

Tarkastelu mahdollistaa systemaattisen arvoketjun ja valmistusprosessin tarkastelun, jossa tunnistetaan, missä ja millaista hävikkiä niissä piilee. Tarkastelussa katsotaan, minkälaisia tehottomuuksia löytyy materiaalien ja tuotteiden elinkaaren aikana. Päättyykö materiaalien tai tuotteiden käyttö ennenaikaisesti tai tuhlataanko niitä?

E) Kiertotalouden strategiaskanneri

Kiertotalouden strategiaskanneri kuvaa erilaisia kiertotalousstrategioita ja niiden keskinäisiä suhteita. Skannerin avulla voi pyrkiä löytämään omaan tarkoitukseensa sopivimman strategian kyseisen prosessin, tuotteen, liiketoiminnan tai ajattelumallin muutosta varten. Skanneria voidaan käyttää sekä nykyisten strategioiden arviointiin että uusien mahdollisuuksien etsimiseen, tuotteiden tai prosessien parantamisesta liiketoimintamallien uudelleenajatteluun tai täydelliseen uudistamiseen.​

F) Liiketoimintamahdollisuudet ja kytkennät


Näillä työkaluilla voidaan havainnollistaa kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja kiertotalousmahdollisuuksien välisiä kytkentöjä. Pisaramallilla voidaan havainnollistaa Kiertotalouskompassilla tunnistettujen kehityskohteiden liiketoimintamahdollisuuksia. Mahdollisuudet voivat liittyä nykyisen liiketoiminnan vahvistamiseen tai uusiin avauksiin.

Kiertotalousruudukko tarjoaa viitekehyksen, joka auttaa meitä tutkimaan kiertotalousratkaisujen monimutkaisia yhteyksiä ja suhteita, jotta voisimme vaikuttaa niihin. Tämän tyyppinen analyysi tarjoaa myös alustavia näkemyksiä siitä, mitä mahdollistajia meillä jo on ja mitä tarvitaan, sekä mitä esteitä voidaan odottaa matkan varrella. Tällä perusteella voidaan hahmotella ja priorisoida konkreettisia toimenpiteitä hyödyntäen Kiertotalousruudukko -työkalua.​

G) Toimintapolku


Kiertotalouden toimintapolun avulla voidaan laatia suunnitelma konkreettisista askelista, millä lähdetään toteuttamaan aikaisemmissa vaiheissa tunnistettuja uusia toimintamalleja ja strategioita. ​Sen avulla voidaan laatia lista toteutettavista toimenpiteistä aikatauluineen. Se auttaa myös tunnistamaan ne tahot, joiden kanssa voi tai täytyy tehdä yhteistyötä saadakseen asiat tapahtumaan. ​

I) Alkuperäiset Climate-KIC:in työkalut englanniksi

Halutessanne voitte myös tutustua alkuperäisiin Climate-KIC:in työkaluihin ja erityisesti niissä esiteltyihin käytännön esimerkkeihin. Esimerkkejä ei lähdetty kääntämään suomeksi, sillä pyrkimyksemme oli tuoda esille ensisijaisesti suomalaisia esimerkkejä. Suomalaisia esimerkkejä on tällä hetkellä vain Kiertotalouskompassin ja Pisaramallin käytöstä. Muiden työkalujen käytössä kannattaa tutustua englanninkielisiin esimerkkeihin.

Alkuperäiset Climate-KIC:in työkalut

Halutessaan voi myös tutustua alkuperäisiin Climate-KIC:in työkaluihin ja erityisesti niissä esiteltyihin käytännön esimerkkeihin. Esimerkkejä ei lähdetty kääntämään suomeksi, sillä pyrkimyksemme oli tuoda esille suomalaisia esimerkkejä.

Lisätietoa

Artikkeli: Siirtyminen kiertotalouteen vaatii uudenlaista ajattelua yrityksissä – Uudesta Kiertotalousajattelun työkalupakista suunnitteluapua

Paula Eskola

Johtava asiantuntija, Motiva Oy

Kimmo Heponiemi

Asiantuntija, Motiva Oy